Hardenberg

Helpende hand voor woningeigenaren Kanaal Almelo-de Haandrik

Door de redactie

De provincie Overijssel gaat aan de slag met een aanpak voor het gebied rond Kanaal Almelo-de Haandrik. De afgelopen jaren zijn bij zo'n 350 woningen langs het kanaal schades ontstaan. Een onafhankelijk onderzoek was nodig om te achterhalen wat de oorzaken zijn van de schades. Vandaag zijn de resultaten van dit onderzoek overhandigd en gepubliceerd. Gedeputeerde Staten geeft aan bewoners de helpende hand te willen bieden bij het herstel van de schade.

 

Uit het vanochtend gepresenteerde onderzoek blijkt dat de schade aan de panden niet veroorzaakt lijkt te zijn door effecten vanuit de ondergrond. Het lijkt daardoor onwaarschijnlijk dat de baggerwerkzaamheden in en rond het kanaal de schades hebben veroorzaakt. Gedeputeerde Bert Boerman: "Dat uit het onderzoek nu lijkt te komen dat de schades niet veroorzaakt zijn door de werkzaamheden betekent niet dat wij geen helpende hand bieden. We hebben ons de afgelopen jaren ingezet in dit gebied en dat blijven we doen".

 

Schadeafhandeling

Schades veroorzaakt door handelen van de overheid worden vergoed. De provincie komt daarnaast eigenaren tegemoet met een schaderegeling wanneer uit onderzoek blijkt dat de schade niet veroorzaakt is door de overheid. Deze regeling wordt de komende periode uitgewerkt. Gedeputeerde Bert Boerman licht het besluit toe: "We hebben de afgelopen jaren gezien hoe ernstig de situatie is en hoe hard sommige bewoners zijn getroffen. We hebben de afgelopen periode bewoners langs het kanaal zo goed mogelijk bijgestaan en geholpen met kortetermijnoplossingen. We willen met behulp van lokale kracht werken aan duurzaam herstel en een veilige woonomgeving".

 

Vervolg

De komende periode worden de uitkomsten van het onderzoek bestudeerd en wordt per individuele schademelder bekeken wat dit betekent. Omdat de omvang en ernst van de schades per woning sterk verschillen zal het proces voor iedere eigenaar anders zijn. Boerman: "We willen alle individuele eigenaren zo snel mogelijk duidelijkheid geven, maar tegelijkertijd moet die snelheid gepaard gaan met zorgvuldigheid. In ieder geval informeren we alle eigenaren dit jaar nog over hoe de schadeafwikkeling gaat plaatsvinden. En in de tussenliggende periode doen we er alles aan om iedereen een veilig thuis te geven".

 

Onafhankelijk onderzoek

De provincie Overijssel, gemeenten Hardenberg, Hellendoorn, Ommen, Twenterand en Waterschap Vechtstromen kunnen vanaf vandaag kennis nemen van de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de schades aan woningen langs kanaal Almelo-de Haandrik. Het rapport en bijbehorende advies van een onafhankelijke adviescommissie is daarnaast openbaar gemaakt: www.overijssel.nl/kanaalalmelodehaandrik.