Twenterand

Heeft opslag hoogradioactief afval negatieve gevolgen voor Twenterand?

Door de redactie

Al geruime tijd doet Duitsland onderzoek naar potentiële opslaglocaties voor de definitieve eindberging van hoogradioactief kernafval. Hierbij is ook het oog gevallen op de kleilagen nabij de grens met Nederland. Omdat dat hoogradioactief afval zeer veel negatieve effecten op vele van levensbelang zijnde aspecten kunnen geven en waarbij deze effecten bovendien generatie overstijgend aanwezig zullen zijn heeft PvdA GroenLinks vragen gesteld aan het College van B&W van Twenterand.

PvdA GroenLinks wil graag weten of bij het College bekend is dat Duitsland op zoek is naar kansrijke gebieden voor opslag van hoogradioactief afval en of het bekend dat er boringen worden verricht in de nabijheid van Enschede. Ook zou PvdA GroenLinks graag het standpunt van het College weten met betrekking tot het Duitse voornemen en welke motivering hieraan ten grondslag ligt. Verder is PvdA GroenLinks benieuwd of het College met PvdA GroenLinks eens is eens dat negatieve gevolgen van de opslag van hoogradioactief afval in de bodem ook effect kan hebben voor de gemeente Twenterand en haar inwoners? Als het antwoord negatief is, of het College kan aangeven op welk onderzoek dit gebaseerd is.