Twenterand

Gratis zaadmengsel voor akkerranden voor boeren in Twenterand

Door de redactie

Boeren in de gemeente Twenterand kunnen tot en met 24 januari 2020 een aanvraag doen voor gratis zaadmengsels voor langs hun akkers. Daarnaast kan er door de agrarische ondernemers een insectenhotel worden aangevraagd om nog meer insecten aan te trekken. Vanuit het Ondernemersfonds Twenterand is er voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks een bijdrage beschikbaar om in te zetten voor projecten die ten goede komen aan de agrarisch ondernemers in Twenterand. Eerder al zijn er acties opgezet rond asbestsanering en het versterken van het positieve imago van boeren.

Bloemrijk grasland heeft zowel voor agrariërs als voor de omgeving positieve effecten. De bloemen en kruiden zorgen voor toename in biodiversiteit. Bloemrijk grasland trekt allerlei insecten aan, die nuttig kunnen zijn in het helpen bestrijden van plagen in het gewas.

Insectenhotel

Bovendien kan in het bloemrijke grasland een insectenhotel geplaatst worden om nog meer insecten aan te trekken en beschutting te bieden. Deze insectenhotels worden door een sociale werkplaats in Twenterand gemaakt. De insectenhotels zijn 120 cm breed, 75 cm diep en 200 cm hoog in de nok. De insectenhotels kosten € 400,- per stuk. Voor de insectenhotels wordt een eigen bijdrage van 100 euro gevraagd. Het ondernemersfonds vergoedt het resterende bedrag.

Drie zaadmengels

Het zaad wordt in het voorjaar 2020 uitgedeeld om te zaaien langs de akkers of over de kuil te verspreiden. Er is keuze uit drie zaadmengels: zaadmengsel voor kuilbulten (graan en bloemen), akkerrandenmengsel (bloemen, zonnebloemen, erwten en verschillende kruiden) en bloemrijk mengsel (voor langs graspercelen, bermen, erf of tuinen). Met de zaadmengsels kan 500 vierkante meter ingezaaid worden. Daarnaast is het mogelijk om een informatie-/promotiebordje te ontwikkelen die bij de akkerrand geplaatst kan worden.

Via dit formulier kunnen boeren in gemeente Twenterand gratis zaadmengels of een insectenhotel aanvragen. Kijk op de website www.ltonoord.nl/akkerrandenbeheer-twenterand voor meer informatie.