Twenterand

Goed functionerend jongerenwerk is nu juist nodig

Door de redactie

Afgelopen week is er in De Toren van Twenterand en in andere media een artikel geplaatst over de uitvoering van het jongerenwerk in Twenterand. De uitvoering wordt gedaan door vier organisaties in een gemeente met bijna 34.000 inwoners.

Al sinds 2017 ligt er de opdracht on te komen tot samenwerking en gemeenschappelijke uitvoering van jongerenwerk. In het jaar 2018 was er onvoldoende onderling vertrouwen en leek de samenwerking op niets uit te lopen. Toen hebben de vier organisaties een nieuwe kans gekregen om toch nog te komen tot gemeenschappelijk plan.

PvdA/Groenlinks laat aan het college het volgende weten: "Vlak voor de zomer is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en leek het de goede kant op te gaan. De geluiden waren positief en de samenwerking verliep goed. Maar schijn bedriegt. Het lijkt erop dat de organisaties het toch niet eens worden met elkaar en dat er onvoldoende onderling vertrouwen is. Het college van B en W van de gemeente Twenterand geeft de partijen opnieuw de kans, een laatste kans, om te komen met gezamenlijk en integraal plan voor de uitvoering van het jongerenwerk. Als dit er niet ligt dan zegt het college van B en W de relatie met één of twee organisaties op". PvdA/GroenLinks wil graag van het college weten waarom de partijen opnieuw een kans krijgen. Zij willen ook weten wat het college gaat doen als blijkt dat de partijen er niet in slagen om gezamenlijk tot ene plan te komen. In de brief aan de vier partijen staat niet vermeldt wat de gemeente zelf heeft gedaan in het proces om de samenwerking te laten slagen. PvdA/GroenLinks zou graag weten wat de rol van de gemeente is. PvdA/GroenLinks is van mening dat juist in deze tijd van corona waarin jongeren zwaar getroffen worden, een goed functionerend jongerenwerk van groot belang is en dat dit niet verdeeld moet worden over vier organisaties.