Twenterand

GemeenteBelangenTwenterand maakt zich zorgen om bewoners D'Oale Bouw

Door de redactie

GemeenteBelangen Twenterand (GBT) laat in een brief aan woningstichting Mijande weten zich zorgen te maken over de bewoners van D'Oale Bouw in Westerhaar. In 2020 start Mijande Wonen een grootschalig sloop- en nieuwbouwproject in D'Oale Bouw in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Er wordt een toekomstbestendige wijk gerealiseerd met eigentijdse en comfortabele woningen, die voldoen aan de wensen en eisen van de toekomst.

Ruim 130 sociale huurwoningen variërend uit de jaren dertig tot zestig worden vervangen door energiezuinige woningen. GBT heeft gesproken met de bewoners van D'Oale Bouw in Westerhaar en zich verbaasd en zijn tevens geschrokken van de wijze waarop woningstichting Mijande nu en reeds in een eerder stadium heeft gecommuniceerd met de bewoners van D'Oale Bouw.

Op maandagavond 1 april zijn alle bewoners van D'Oale Bouw tijdens een bewonersavond in Kulturhus De Klaampe geïnformeerd over het plan. Daarbij werd vooral stilgestaan bij wat Mijande Wonen gaat doen, wanneer de woningen aan de beurt zijn en welke consequenties het plan heeft voor bewoners. Voor elke woning die wordt gesloopt, komt een nieuwe woning terug. Er blijft dus voldoende ruimte voor alle bewoners in D'Oale Bouw.

Beloftes worden gebroken

GBT laat in de brief geschreven op donderdag 4 april, twee dagen na de bijeenkomst het volgende weten: "Zowel mondeling als op papier zijn keiharde beloftes gedaan. We hebben hiervan documenten in ons bezit. U heeft hiermee verwachtingen gewekt richting bewoners. Ook in gesprekken de afgelopen maanden met een bewonerscommissie heeft u geen enkele keer aangegeven dat de beloftes zouden worden gebroken vanwege onhaalbaarheid of andere redenen", aldus Marcus Elzinga, fractievoorzitter GemeenteBelangen Twenterand.

"GBT vindt dat door uw handelen de gemeente Twenterand en in het bijzonder Westerhaar negatief in het daglicht komt te staan. Dat komt allemaal door de wijze waarop u met bewoners om bent gegaan. De argumenten die u aanvoert vinden wij niet sterk overkomen. U stelt dat u de gedane beloftes niet kunt nakomen, omdat Mijande Wonen anders failliet zou gaan. Dit is voor buitenstaanders oncontroleerbaar en inherent aan het totaal van de keuzes die u zelf maakt. U stelt tevens dat het allemaal de schuld is van de vorig jaar ontslagen directeur-bestuurder, die zich niet meer kan verdedigen. Dat vinden wij op z'n zachtst gezegd niet chique. Wij willen u er op wijzen dat na dit ontslag eveneens beloftes zijn gedaan. En bovenal heeft u de beloftes gedaan als organisatie en niet uit naam van een persoon. Want hoe u het ook went of keert: de Raad van Commissarissen is voor de volle 100 procent eindverantwoordelijk voor dit falen en de onherstelbare vertrouwensbreuk met deze, en wellicht meerdere, huurders in onze gemeente".

Wat zijn de beloftes nog waard?

GBT heeft vraagtekens bij de belofte dat de huurders op hun eigen adres kunnen blijven wonen en of de huur niet meer dan 100 euro werd verhoogd zoals beloofd. "Wat zijn de beloftes van Mijande Wonen nog waard? Want als de samenstelling van de Raad van Commissarissen of het bestuur verandert in de komende periode wordt het plan dan weer aangepast? Hoe denkt Mijande Wonen het vertrouwen terug te krijgen van een huurders van D'Oale Bouw?". Daarnaast vraagt GBT aan woningstichting Miljande of men wel in de behoefte gaat voorzien van de verschillende type huurwoningen.

Verdere verpaupering

Uit de informatie die Mijande Wonen heeft verstrekt aan bewoners D'Oale Bouw blijkt dat de gehele renovatie/sloop dertien jaar gaat duren. GBT vraagt hoe woningstichting Miljande kan waarborgen dat de buurt niet verder verpaupert en of het woongenot niet wordt aangetast. Ook hebben veel bewoners hun woning uitgebouwd en schuren geplaatst. Maar Mijande vergoed niet alle 'zelf aangebrachte voorzieningen'. GBT wil daarom weten wanneer een aanbouw gecompenseerd wordt. Ook verbaasd de partij zich dat er geen zonnepanelen komen op de nieuw te bouwen woningen. GBT wil weten of het nul op de meter-woningen gaat worden, zoals Mijande als doel heeft gesteld voor 2023.