Twenterand

Gemeente Twenterand ziet terug op een geslaagde informatieavond

Door de redactie

In de grote zaal van de Zandstuve in Den Ham was donderdagavond 9 mei, elke stoel bezet. Er was namelijk een informatieavond over de ontwikkelmogelijkheden voor geïnteresseerde erfeigenaren uit het buitengebied. Een onderwerp dat leeft, zo merkte ook wethouder Martha van Abbema: "Aan de hand van de grote opkomst valt af te leiden dat er bij de inwoners van het buitengebied grote interesse is en behoefte bestaat aan informatie over en begeleiding bij de problematiek of mogelijkheden op en rond hun erf", aldus de wethouder.

Meer ruimte

In het eerste deel van de avond vertelde de gemeente, welke verruimde mogelijkheden het nieuwe beleid "Erventransitie" biedt. Met deze ruimere mogelijkheden wil de gemeente Twenterand de erfeigenaren in het buitengebied tegemoetkomen en stimuleren om het erf te ontdoen van landschapsontsierende bebouwing. Uiteindelijk moet het leiden tot een blijvend mooi en vitaal platteland waar mensen fijn kunnen leven; wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Erfcoaches

De nieuwe erfcoaches, Agnes Mentink en Angela Pigge, presenteerden vervolgens aan de toehoorders hun rol en hun toegevoegde waarde voor dat vitale platteland. Zij zijn er voor elke erfeigenaar in het buitengebied (agrarisch en niet-agrarisch) die graag een onafhankelijke persoon aan tafel wil om vertrouwelijk te spreken over zijn erf- en gezinssituatie, zijn ideeën of zijn belemmeringen voor de toekomst.

De kennis van deze coaches is heel divers en bijzonder breed; het maakt hen in staat om mee te denken, te adviseren en te begeleiden. Met het brede netwerk kunnen zij waar nodig de brug slaan naar de inzet van de kennis van een expert.

Veel bezoekers van de informatieavond zijn geïnteresseerd in wat de erfcoach voor hen kan betekenen. Zij hebben zich deze avond al aangemeld en binnenkort worden zij bezocht door de coaches