Twenterand

Gemeente Twenterand gooit ogen naar Special Olympics 2022

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Twenterand heeft besloten om samen met alle Twentse gemeenten een bidbook voor de Special Olympics 2022 in te dienen, onder de voorwaarde dat de gemeente Twenterand akkoord gaat met de gemeentelijke bijdrage van 32.500 euro. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd door middel van een brief.

Eén van de ambities van de regionale visie 'sport en bewegen in Twente' is om 2020 in Twente de National Special Olympics te organiseren. Dit is een nationaal sportfestijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.500 sporters (en 1.000 begeleiders) strijden in dertien tot twintig takken van sport om een Special Olympics medaille. Er is een breed draagvlak, diverse partners van de gemeente uit de lokale en provinciale overheid, het bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs, vervoer hebben zonder aarzeling hun medewerking toegezegd laat het college in de brief weten. Om het evenement te organiseren moest uiterlijk 31 oktober een bidbook worden ingediend bij Special Olympics Nederland. Gelet op het grote enthousiasme van de mogelijke partners en de mogelijkheid om via dit prachtige evenement de regio positief op de kaart te zetten is tijdens een Bestuurlijk Overleg Sport van 27 juni door de aanwezig portefeuillehouders besloten om over te gaan tot het opstellen van een bidbook 'Special Olympics Twente 2022'. Omdat niet alle gemeenteraden dit voor 17 oktober in een vergadering konden meenemen is er in het bidbook een passage opgenomen waarin staat dat de Twentse colleges overeenkomen om het bidbook in te dienen, onder voorbehoud dat de betreffende gemeenteraden akkoord gaan met de gemeentelijke bijdrage. Er ligt een voorstel om het totale bedrag van 500.000 euro die de veertien Twentse gemeenten bijdragen als volgt te verdelen. Gemeenten met maximaal 30.000 inwoners betalen 27.500 euro; gemeenten met 30.000 tot 40.000 inwoners betalen 32.500 euro; gemeenten met meer dan 40.000 inwoners betalen 57.500 euro. Voor de gemeente Twenterand zal het bedrag 32.500 bedragen. Het streven is om elke gemeente te betrekken bij de organisatie van één van de sporten, de huisvesting of één van de andere activiteiten.

Foto is gemaakt tijdens Special Olympics 2019 in Hardenberg.