Twenterand

Gemeente stelt zich garant voor Het Punt

Door de redactie

Activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop ondervindt ook dit jaar negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis. Omdat Het Punt veel inkomsten misloopt dreigt de liquiditeit in gevaar te komen. Om de continuïteit van Het Punt te waarborgen stelt de gemeente Twenterand zich garant voor een bedrag van 50.000 euro.

De exploitatie van Het Punt heeft sterk te lijden onder de coronacrisis. Veel activiteiten zijn stilgelegd, of hebben met strikte beperkingen te maken. Hoewel voor de tweede helft van 2021 een terugkeer naar genormaliseerde verhoudingen wordt verwacht zijn er in eerste helft van 2021 veel minder of vrijwel geen opbrengsten van theater, sporthal en horeca. Daardoor dreigt de liquiditeit in 2021 onvoldoende te zijn. Het Punt heeft aangegeven dat haar accountant in de verklaring over de jaarrekening een verklaring met beperking i.v.m. de continuïteit van de liquiditeit zal afgeven. Een dergelijke verklaring kan Het Punt schaden en daarmee de gemeente omdat Het Punt een belangrijke maatschappelijke functie binnen de gemeente Twenterand vervult. De gemeente wil voorkomen dat Het Punt een dergelijke accountantsverklaring 'met beperking' ontvangt en staat daarom garant voor maximaal 50.000 euro. Dat moet er voor zorgen dat de activiteiten na de coronacrisis weer opgestart kunnen worden.