Twenterand

Gemeente in gesprek met oud papierinzamelaars

Door de redactie

Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering schaarde de gehele gemeenteraad van Twenterand zich achter de motie die op initiatief van de SGP werd ingediend. Jan Jonker, raadslid SGP drong eerder al tijdens het raadsdebat over het afvalbeleid aan bij de wethouder om in gesprek te gaan met de oud papier inzamelaars, maar wethouder Abbema hield de boot af. Jonker liet het er niet bij zitten en diende met succes een motie in. Het gesprek zal op korte termijn plaatsvinden.

De motie vraagt het College om op korte termijn een bijeenkomst te beleggen waarbij de gemeente en de oud papier inzamelaars van Twenterand met elkaar het gesprek kunnen voeren over de huidige situatie en afspraken maakt hoe in het vervolg bij ingrijpende keuzes het wel of niet wenselijk is om eerst het gezamenlijke overleg te voeren tussen de oud papier inzamelaars en de gemeente. En de gemeenteraad hierover te informeren.

Volgens Raadslid Jonker is de gemeente en niet ROVA het aanspreekpunt van de oud papier inzamelaars. "Er zitten naar onze mening haken en ogen aan, die wat ons betreft in een gezamenlijke bijeenkomst met alle papier inzamelaars besproken zullen moeten worden. Zoals het lijkt wordt er nu onder tijdsdruk een buitenkansje aangeboden, maar ik kan het niet anders zien dat hier ROVA strategisch de handel naar zich toetrekt".

De gemeenteraad nam ook unaniem een amendement van de SGP aan om geen geld uit te geven aan een keukenafvalbakje voor elk huishouden. Jonker: "We moeten onze inwoners niet opzadelen met een afvalprobleem en onze spaarzame centen gaan inzetten in verandering waarvan we weten dat het geld gaat kosten en niet weten wat het oplevert".