Twenterand

Gemeente herroept vergunning fietshandel

Door de redactie

De gemeente Twenterand herroept de omgevingsvergunning die het had verleend voor de in- en verkoop van fietsen en accessoires vanuit een bedrijfshal aan de Amerikalaan in Vroomshoop. Dat is het gevolg van uitspraken van de Raad van State waarin een bezwaar van een concurrerende fietshandel gegrond wordt verklaard.

In februari 2015 verleende de gemeente Twenterand een omgevingsvergunning voor het gebruik van de bedrijfshal voor de verkoop van fietsen en bijbehorende accessoires. Luvro Tweewielers diende daartegen een bezwaarschrift in, omdat detailhandel op een bedrijventerrein volgens het gemeentelijke beleid niet is toegestaan. Op advies van de commissie bezwaarschriften besloot de gemeente de bezwaren ongegrond te verklaren en het genomen besluit niet te herroepen. In hoger beroep oordeelde de Raad van State echter dat het bezwaarschrift wel degelijk ontvankelijk is, en de Raad zette tevens een streep door het gemeentelijk standpunt dat de verkoop van fietsen 'volumineuze detailhandel' is en daarom kon worden toegestaan op een bedrijventerrein. De Raad stelt onomwonden dat hier sprake is van detailhandel op een bedrijventerrein en dat dit in staat is met het gemeentelijke beleid, het provinciale omgevingsbeleid en de provinciale omgevingsvergunning. De gemeente Twenterand herroept daarom het besluit de omgevingsvergunning te verlenen. De gemeente zal ook de proceskosten vergoeden. Daarbij gaat het om een bedrag van 1.024 euro.