Twenterand

Gemeente handhaaft huidig systeem zorgbureau's

Door de redactie

De politieke partij PVV uit de gemeente Twenterand, Erik Veltmeijer, maakt zich zorgen om malafide zorgbureau's dit liet hij onlangs in een brief aan het college van B en W van de gemeente Twenterand weten.

"In een artikel van Dagblad Tubantia blijkt dat de methodiek van Almelo en Hof van Twente logischer is. Nieuwe zorgbureaus onderwerpen aan een strenge selectie voordat er zaken gedaan kan worden. Hierdoor voorkom je dat er zaken gedaan worden met 'zorgcowboy' die het niet zo nauw nemen met hun maatschappelijke opdracht en enige taak: het verlenen van zorg. Bureaus met kwalijke intenties filter je er meteen uit. Met de methode die Twenterand hanteert kom je pas later achter de foute intenties van deze charlatans. Met desastreuze gevolgen vaak. Het wegvloeien van gemeenschapsgeld. En zorg dan maar dat dit geld terugkom". PVV vroeg het college wanneer de gemeente gaat stoppen met het huidige systeem van controleren en wanneer men de methodiek van Almelo en Hof van Twente gaat gebruiken? Het college van B en W van de gemeente Twenterand is niet voornemens te stoppen met de huidige systematiek.

"Uitspraken over de effecten van andere systemen, zoals de twee genoemde gemeenten, in relatie tot onze aanpak zonder adequate effectmeting (terwijl we net gestart zijn) en alleen op basis van een krantenartikel vinden wij niet verstandig. Op basis van het zogenoemde barrièremodel kunnen we pro-actief en op voorhand een gedegen risico-inschatting maken van de kwaliteit van de zorgverlener, die toezichthouders signaleren op de werkvloer. Na screening door middel van het barrièremodel hebben alle toezichthouders en contractmanagers alle 330 zorgverleners ook beoordeeld op basis van de signalen op de werkvloer. Door onze intensieve samenwerking met de gemeenten pikken we direct signalen op. Met deze aanpak zijn we gestart in oktober 2018. Na de enorme bulk aan gunningen in het najaar van 2018, hebben we onze aanpak geëvalueerd en zijn we bezig deze verder te verbeteren. We zetten bij tussentijdse gunningen vanaf januari 2019 het barrièremodel direct in", laat het college van B en W weten. Ook is het college van mening dat de methode die gehanteerd wordt misbruik niet in de hand werkt en hiervoor is bewust gekozen. "Een ruime meerderheid van onze aanbieders is te vertrouwen, aanbieders waar wij meestal al jaren mee samenwerken mogen dan ook niet de dupe worden van een klein aantal hele foute partijen".

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer