Twenterand

Gemeente gaat in gesprek met LTO over gebruik van Glyfosaat

Door de redactie

PvdA en GroenLInks Twenterand hebben onlangs in een brief aan het college van B en W van gemeente Twenterand laten weten dat ze zich zorgen maken om het gebruik van Glyfosaat in de gemeente Twenterand.

Op 27 april 2018 is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer met een verzoek met een verbod op het gebruik van glyfosaat op alle toepassingen die geen relatie hebben met bestrijding van organismen en slechts landbouwkundig gemak dienen. Hiermee wordt onder andere bedoeld het spuiten van grasland. PvdA en GroenLinks Twenterand zagen op verschillende plaatsen akkerlanden, maar ook graslanden die doodgespoten zijn. Dit neemt nog meer toe dichtbij natuurgebieden. Aan de Locatie Paterswal/Veenmuseum waar de gemeente zelf actief biodiversiteit en kruidenrijk grasveld promoot werd zelfs grasland dood gespoten lieten PvdA/GroenLinks aan het college weten.

Het college van B en W heeft aan PvdA/GroenLinks laten weten dat ze in gesprek gaat met LTO op maandag 20 mei. "We zullen de bestuurders vragen om dit onderwerp met hun achterban te bespreken. En ook om hun achterban te verzoeken om in de omgeving van percelen waar de biodiversiteit bevorderd wordt bij de toepassing van glyfosaat voldoende afstand in acht te nemen ten opzichte van deze percelen'", aldus het college van B en W van de gemeente Twenterand. Het college van B en W van de gemeente Twenterand is op de hoogte dat een agrariër glyfosaat heeft gebruikt op een stuk land naast een berm. "Wij kunnen niet beoordelen of de biodiversiteit van de gemeentelijk berm is aangetast door de behandeling van het naastgelegen stuk grond met glyfosaat", aldus B en W. "Wij spreken daarom geen oordeel uit over de toepassing van glyfosaat op het naastgelegen privéterrein", laat het college van B en W van de gemeente Twenterand weten.