Twenterand

Geluidsnorm niet overschreden in merendeel woningen Westeinde

Door de redactie

In 34 van de 53 woningen aan het Westeinde in Vriezenveen, waarvoor een project was gestart om overlast van verkeerslawaai tegen te gaan, blijkt dat de norm voor geluid binnen de woning niet wordt overschreden. Deze woningen komen daardoor ook niet in aanmerking voor gesubsidieerde maatregelen.

Voor het deel van het Westeinde dat tussen de Schoolstraat en de Aadorpweg ligt, loopt een project voor sanering van verkeerslawaai. Het doel daarvan is om bij woningen waarin de geluidsnorm wordt overschreden gevelmaatregelen te treffen en zo de geluidsoverlast weg te nemen. Het rijk heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld, maar alleen voor die gevallen waarbij de norm wordt overschreden. In het kader van het project zijn in alle 53 woningen aan dit deel van het Westeinde geluidsmetingen verricht. Daaruit blijkt dat in 34 woningen de norm niet wordt overschreden. Dat betekent dat deze woningen niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde maatregelen. De eigenaren van de woningen worden hiervan per brief op de hoogte gebracht. Zij kunnen nog wel bezwaar aantekenen tegen het besluit.