Twenterand

Geld voor starterswoningen

Door de redactie

Onlangs stond op deze plek in de Toren van Twenterand in de rubriek Raadsleden, reacties op een stelling over geld voor starterswoningen. Aangezien de reactie op deze stelling slechts zeer kort mag zijn maken wij nu van de gelegenheid gebruik om hier wat uitgebreider op in te gaan. De woningmarkt is op dit moment moeilijk toegankelijk voor mensen die als starter willen beginnen met het opbouwen van hun toekomst in een eigen huis. Hiervoor zijn een aantal criteria van belang.

Allereerst moet je tegenwoordig een bedrag aan eigen geld kunnen inbrengen. Dat is voor jonge beginners vaak moeilijk maar deze zullen toch eerst moeten sparen of ze worden geholpen door familie, vaak de ouders of bijvoorbeeld grootouders. Ook is het mogelijk om van de gemeente een zogenaamde starterslening te verkrijgen. Natuurlijk moet je dan aan een aantal eisen voldoen maar de mogelijkheid is er wel. Hier wordt ook al veelvuldig gebruik van gemaakt. Onze gemeente heeft zo'n regeling waar de VVD Twenterand zeer content mee is. Het stelt jonge stellen in de gelegenheid om op zichzelf te gaan wonen. De regeling is vrij gunstig en biedt mogelijkheden. Deze regeling was in eerste opzet ruim 50 keer verstrekt in de periode 2013 tot 2017. Daarna is de regeling verlengd met 25 leningen voor de periode tot 2020. Aangezien dit aantal nu al bereikt is enkele maanden voordat deze regeling afloopt in 2020 ligt er nu een voorstel om opnieuw deze regeling te verlengen en uit te breiden tot 2023. De VVD Twenterand kan dit voorstel van harte ondersteunen. Waar we wel problemen zien is het aantal beschikbare kavels waar mensen een huis kunnen gaan bouwen. Dat is in de meeste kernen nog wel te doen door een beperkt aanbod maar dat ontbreekt in de kern Vriezenveen. Hier moeten met spoed bouwontwikkelingsplannen voor gemaakt worden. Daar is de VVD Twenterand een groot voorstander van. We vinden ook dat de mogelijkheden in de kern Vriezenveen ver achter lopen bij de behoefte en dat hier allang ontwikkelingsplannen voor hadden moeten zijn. Dit hadden we ook als speerpunt in ons verkiezingsprogramma staan. We zullen de huidige coalitie dan ook steeds stimuleren om hier plannen voor te maken. Als je een toekomst met een jong gezin wilt opbouwen begint dat met een stabiele basis in een eigen huis. Het liefst doe je dat in je eigen dorp Vriezenveen. Dat is nu een struikelblok in Vriezenveen. Ook mensen die van buiten Vriezenveen naar ons dorp zouden willen komen ondervinden een gebrek aan mogelijkheden. Daarmee loop je ook het risico dat hoger opgeleide jongeren die na hun studie terug willen naar Vriezenveen om hier hun bestaan op te bouwen en een baan willen zoeken dit niet kunnen. De VVD Twenterand vindt dat onacceptabel en wil dat daar snel suggesties voor komen. De startersleningen zijn een goed begin en voor de gemeente ook zonder financiële consequenties. Het is immers een lening die uiteindelijk wel moet worden terug betaald. Maar je gaat natuurlijk alleen maar lenen als je ook daadwerkelijk je eigen paleisje kunt gaan bouwen. Bovendien lopen we nu de kans dat nieuwe gezinnen en dus jonge Vriezenveners gedwongen worden hun bestaan buiten Vriezenveen in een andere gemeente gaan opbouwen eigenlijk tegen hun zin. Dat moeten we voorkomen door de mogelijkheden in onze eigen kern te vergroten.

Namens de VVD Twenterand,

Erik Kobes