Twenterand

Geen subsidie voor Leader Project Puur voor de Smaak

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Twenterand verleent geen subsidie voor Leader Project Puur voor de Smaak omdat de aanvraag onvoldoende is onderbouwd en de Leader-waardigheid is beperkt.

De Stichting Puur voor de Smaak wil kleinschalige producenten een platform bieden om hun producten online te kunnen verkopen. Stichting Puur voor de Smaak is een stichting zonder winstoogmerk. De ontwikkeling voor een online platform voor kleinschalige streekproducenten waar de producten direct, zonder tussenhandel, gepresenteerd en verkocht kunnen worden aan de klant. Een betere prijs voor de producent en een lagere prijs voor consument. Dit platform zou bijdragen aan en omslag naar zogeheten kringlooplandbouw. Stichting Puur voor de Smaak heeft een projectbeschrijving ingediend. Deze beschrijving roept nog een aantal vragen op. Zo is onduidelijk of er behoefte is aan dit online platform. Ook verwacht de stichting in het zesde jaar een instapbedrag voor producenten van 120.000 euro. Rekening houden met een instapbedrag van 20 euro per maand per producent over veertien gemeenten komt dit neer op 35 bedrijven in de gemeente Twenterand die moeten participeren. Het college vraagt zich of dit reëel is. In de begroting staat een jaarlijkse lidmaatschap van 50 euro. Uit de projectomschrijving wordt niet duidelijk waar dit vandaan komt. Het project Puur voor de Smaak is een project voor alle gemeenten in Leader Zuid West Twente. Een tweetal gemeenten hebben aangegeven niet te willen bijdragen aan dit project. Uit de beschrijving van het project komt niet duidelijk naar voren wat hiervan de consequenties. De aanvraag is dus onvoldoende onderbouwd vind het college.