Twenterand

Geen asbestverbod: wat betekent dat voor Twenterand?

Door de redactie

De VVD-fractie in de gemeente Twenterand wil weten wat de gevolgen zijn van het besluit van de Eerste Kamer een streep te zetten door het asbestverbod. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W van Twenterand.

Op dinsdag 3 juni verwierp de Eerste Kamer het voorstel voor een asbestwet. De Kamer oordeelde dat de financiële kaders te omvangrijk zouden worden voor zowel particulieren als bedrijven als de overheid zelf. De VVD is niet voor het gebruik van asbest maar vindt de voorgestelde wet waarmee particulieren en bedrijven zouden worden verplicht uiterlijk 2024 alle asbest van het dak te verwijderen te snel en veel te ver voeren. De VVD is dan ook blij dat dit wetsvoorstel het niet heeft gehaald en de wet dus niet door gaat.

De partij vraagt zich af wat de gevolgen daarvan zijn voor de gemeente Twenterand en stelt daarom de volgende vragen aan B&W: Heeft dit consequenties voor de begroting van de gemeente Twenterand? In hoeverre zijn er potjes gereserveerd of begroot die verband houden met sanering van asbest en stimuleringsregelingen hiervan? Kunnen we hier alvast rekening mee houden bij de kadernota?