Twenterand

GBT presenteert uitslag boa-enquête

Door de redactie

Gemeente Belangen Twenterand (GBT) heeft de uitslag bekendgemaakt van de door hen gehouden enquête waarin mensen konden aangeven waar volgens hen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) op zouden moeten handhaven. GBT concludeert dat vooral hondenpoep, zwerfvuil en parkeeroverlast moeten worden aangepakt.

GBT startte de enquête in juli naar aanleiding van de plannen van de gemeente Twenterand om toezicht en handhaving in 2020 flink uit te breiden. De gemeente gaf daarbij aan de focus te leggen op controles van (grote) evenementen, naleving van de Drank- en Horecawet, de Wet op kansspelen, Afvalstoffenverordening en ondermijning. GBT vermoedde echter dat onder de bevolking andere ergernissen leven. Zo gaf de partij in het persbericht waarin het de enquête bekendmaakte zelf al aan veel te worden aangesproken met klachten over hondenpoep, zwerfvuil en asociaal parkeren. Precies die drie genoemde vormen van overlast blijken nu ook door de deelnemers aan de enquête het meest te zijn genoemd als zaken waartegen moet worden opgetreden: respectievelijk 42,9%, 37,5% en 30,7%. Vandalisme staat met 23,4% op de vierde plaats.

Geluidsoverlast

Verder valt op dat aan geluidsoverlast gerelateerde onderwerpen hoog scoren, het vroegtijdig afsteken van vuurwerk (plaats 5; 20,2%), Geluidsoverlast door buren of evenement (6; 16,5%) en Carbid schieten in de bebouwde kom (8; 10,2%) staan alle drie de top tien van meest genoemde ergernissen.

De top tien wordt gecompleteerd door Hond niet aangelijnd (7; 16,0%), Illegale (bouw)activiteiten door inwoners / bedrijven (9; 6,9%) en Te hard rijden (10; 5,3%). De volledige lijst met scores is te vinden op www.wijzijngbt.nl.