Twenterand

GBT heeft vragen over het Leerplichtverslag

Door de redactie

Gemeente Belangen Twenterand heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W-gemeente Twenterand over het Leerplichtverslag 2018-2019 en dan met name over de meer kwetsbare leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs.

Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad over de ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de resultaten op het gebied van de handhaving van de Leerplichtwet en Kwalificatieplicht.

Zo ontving GBT het Leerplichtverslag van de gemeente Twenterand over het schooljaar 2018-2019. Hierin is te lezen dat Twenterand bij elkaar opgeteld 5.891 leerplichtige (5 - 16 jaar) en kwalificatie plichtige leerlingen (16 - 18 jaar) telt, die voornamelijk onderwijs genieten in het primair en voortgezet onderwijs. Hier zijn de verzuimmeldingen met ruim 11 procent gedaald. Ook het totaal aantal vrijstellingen van leerplicht daalt.

Maar voor wie inzoomt op de meest kwetsbare leerlingen, die van (speciaal) basisonderwijs, zien ze een forse stijging van 1 naar 11 vrijstellingen (op een totaal aantal van 14 leerlingen). Reden van de vrijstelling: lichamelijke of psychische ongeschiktheid van de leerling [artikel 5 lid a].

De fractie van GBT vraagt zich af waarom er niet ingegaan wordt op de forse stijging in het aantal vrijstellingen op basis van artikel 5 lid a voor speciaal basisonderwijs en hoe de gemeente Twenterand weet of de meldingen niet of minimaal zijn gedaan. Ook zou de GBT graag willen weten of de gemeente Twenterand hiermee verwacht of het aantal meldingen verder zal dalen door de extra inzet of zal het aantal meldingen stijgen vanwege de betere zichtbaarheid, meer bezetting en beschikbaarheid van de gemeente.