Twenterand

GBT: Gelijke monniken gelijke kappen inzake Dekker

Door de redactie

GBT vindt het een gemiste kans dat Handelsonderneming Dekker er voor kiest aan de Achteres in Den Ham te blijven en niet naar een bedrijventerrein wil. "Hiermee beperken ze hun eigen toekomstmogelijkheden, zoals het door hen gewenste puin breken", aldus fractievoorzitter Marcus Elzinga tijdens het raadsdebat.

Puin breken is een bedrijfsactiviteit die behoort tot één van de zwaarste milieucategorieën. Onder meer vanwege de (latere) gevolgen voor de omgeving, zoals trillingen dat voor woningen heeft, en risico's voor de volksgezondheid, zoals het inademen van de onzichtbare kwartsstoffen voor werkers en omwonenden. Het is niet voor niets dat puin breken vooral toegestaan wordt op bepaalde bedrijventerreinen en steeds vaker in overdekte hallen. In het buitengebied, waartoe de Achteres (en aangrenzend de Mageler Es) behoort, past puin breken niet, zo heeft de gemeenteraad in 2018 unaniem besloten. Dit na diverse inspraakmogelijkheden voor alle Twenterandse inwoners. Dekker liet bij de definitieve vaststelling van het plan niets van zich horen.

Kwalijke stoffen

De wijze van het breken van puin is sterk aan het veranderen. De overheid en de gezamenlijke erkende sloop- en afvalverwerkers hebben onlangs het zogenoemde 'Betonakkoord' gesloten. De gemeente Twenterand en enkele lokale bedrijven sloten een 'Convenant hergebruik puin'. Doel is het gebroken puin opnieuw te gebruiken als basis voor nieuwe producten, zoals klinkers en beton. Circulair dus. Om dit te realiseren wordt puin extra gefilterd om kwalijke stoffen als asbest, asfalt en teerdeeltjes te verwijderen. Vervolgens wordt dit gebroken puin gewassen, vaak in speciale cabines. Dit alles moet administratief verantwoord worden.

Oneerlijke concurrentie

Puin breken in het buitengebied, door ook nog eens niet-erkende bedrijven, wordt gezien als oneerlijke concurrentie, waar al die voorwaarden die voor erkende sloop- en afvalverwerkers wél gelden niet van toepassing zijn. Zo kan daar meer puin worden gebroken en is de netto-opbrengst per ton puin bijna het dubbele. Het is daarmee marktverstorend. Zo ziet GBT het ook.

"Matswerk"

"Wij blijven consequent: puin breken past niet in het buitengebied en hoort op een bedrijventerrein thuis. Dit standpunt hadden wij ook al vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Handelsonderneming Dekker heeft geen vergunningen voor puin breken en deze ook nooit gehad. Er wordt dit bedrijf dus niets afgepakt, zoals sommigen beweren, want er is niets om af te pakken. En van een gedoogsituatie is eveneens nooit sprake geweest. Het zogenaamde maatwerk dat CDA, PVV, SGP en VVD nu ineens willen bieden aan Handelsonderneming Dekker is geen maatwerk, maar matswerk. Je hoort deze partijen niet over de andere tientallen afgewezen zienswijzen uit 2018, waarvan enkelen wél gebruik hebben gemaakt van een inspraakrectie. Dan trek je pas één lijn. Maar kennelijk is daar geen politieke winst te behalen", vertelde Elzinga dinsdagavond.

Willekeur

Tot slot bracht GBT het rapport 'Grondtransacties in de gemeente Twenterand' in herinnering. "Het meest schokkende rapport ooit", volgens de raad. Dit rapport toonde onder meer aan waar uitzonderingen en willekeur toe kunnen leiden. Het ene bedrijf werd tegemoet gekomen, waardoor een ander(en) werd benadeeld of zich benadeeld voelde(n). Met als gevolg een rechtszaak tegen de gemeente. Dit gebeurt nog steeds. Dit is slecht voor de onderlinge verhoudingen tussen ondernemers, tussen de ondernemer(s) en de gemeente en slecht voor de naam van de gemeente Twenterand. Het kost de betrokkenen veel geld en negatieve energie. Kortom: alleen maar verliezers. GBT wil dit voorkomen.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer