Twenterand

Frequentie afvalinzameling niet naar acht weken

Door de redactie

De huidige wijze van afvalinzameling in de gemeente Twenterand, waar zo'n 80% van de huishoudens zeer tevreden over is, blijft intact. Een raadsmeerderheid van GBT, VVD en SGP kiest ervoor de inzamelfrequentie van de grijze bak niet te halveren naar acht weken, maar een variabele tarief in te stellen. Huishoudens die goed afval scheiden zijn daardoor voordeliger uit.

De GBT-fractie stemde niet in met het voorliggende raadsvoorstel om zestien ondergrondse containers te plaatsen, verdeeld over de kernen Vroomshoop, Westerhaar, Den Ham en Vriezenveen. Deze containers zouden nodig zijn voor het verzamelen van boventallige zakken restafval als de containers van inwoners vol zijn in minder dan acht weken. GBT is er geen voorstander van dat inwoners van Twenterand hun zakken restafval in de auto of per fiets naar de ondergrondse containers moeten brengen en daarvoor twee euro per zak moeten betalen. Omdat de inzamelfrequentie van de grijze bak één keer per vier weken blijft, zijn de ondergrondse containers niet nodig. Wel neemt GBT het voorstel van het college over om de kleine container van 140 liter gratis om te ruilen voor een container van 240 liter. De GBT-fractie is het eens met het college dat inwoners meer gestimuleerd moeten worden afval goed te scheiden en zodoende de kwaliteit van grondstoffen te verbeteren. Een stevige campagne moet daar voor zorgen: met buurtgerichte acties, een adequate communicatie en kwaliteitscontroles door een 'voorloopteam' kunnen zuivere afvalstromen gerealiseerd worden. Hierbij kunnen de zuivere afvalstromen gebruikt worden voor nieuw producten in circulaire economie.

Service verbeteren

Er komt een avondopenstelling van het Afvalbrengpunt in Vroomshoop, zodat werkenden en ondernemers die op werkdagen geen mogelijkheid hebben (grof tuin)afval weg te brengen niet afhankelijk zijn van die ene zaterdag in de week. Ook komt er een vergelijkend onderzoek met betrekking tot tarieven en dienstverlening met andere gemeenten en hun afvalinzamelaars. Zo kan bezien worden hoe ROVA in de markt ligt en hoe de gemeente Twenterand ervoor staat met haar tarieven en service richting inwoners. Het college gaf eerder al aan dat de plaatsing van ondergrondse glascontainers in De Pollen en Geerdijk aanstaande is.