Twenterand

Fietspad Paterswal wordt aangepakt

Door de redactie

De gemeente Twenterand laat begin oktober werkzaamheden uitvoeren om iets te doen aan de huidige slechte staat van het fietspad langs de Paterswal. Een verbreding van het fietspad zit er op korte termijn niet in.

Het fietspad is al geruime tijd in slechte staat. Het asfalt is op meerdere plaatsen door boomwortels omhoog gedrukt, waardoor het pad zeer oneffen is. Dat heeft al geleid tot klachten van fietsers en zelfs tot valpartijen. Om die reden drong de fractie van PvdA/GroenLinks er onlangs bij het college op aan om de staat van het fietspad op korte termijn te verbeteren. Dat gaat ook gebeuren. Het college laat weten dat onderhoud aan het fietspad gepland staat voor begin oktober. De aannemer zal dan de wortelschades aan het asfalt vlak frezen.

Naast klachten over de slechte staat van het fietspad, ervaren veel fietsers het fietspad als te smal. PvdA/GroenLinks vroeg daarom het college ook of het fietspad kan worden verbreed tot de anderhalve meter die geldt als minimale breedte voor verplichte fietspaden die in twee rijrichtingen worden gebruikt. Dat zit er voorlopig niet in, blijkt uit het antwoord van het college. Dat is het weliswaar met de vraagsteller eens dat het fietspad te smal is voor twee rijrichtingen en dus eigenlijk niet voldoet aan de gewenste eisen. Het betreft hier echter geen verplicht fietspad maar een recreatief fietspad. Verbreding van het fietspad is op korte termijn in elk geval niet mogelijk. Daarvoor ontbreekt bijvoorbeeld de ruimte vanwege de langs het fietspad staande bomen. Mocht de raad het fietspad willen verbreden dan moet daar bovendien geld voor worden vrijgemaakt in de begroting, laat het college weten.