Twenterand

Festival of Lessons and Carols

Door de redactie

'A Festival of Lessons and Carols' ook dit jaar weer in Den Ham. Op dinsdag, 24 december, aanvang 22.45 uur, vindt in de Hervormde kerk te Den Ham kerstviering in een Engelse traditie plaats.

Een avond waarin voorzegging, aankondiging en geboorte van Jezus centraal staan. Er zijn negen Bijbellezingen (Lessons) gevolgd door koor- en samenzang (Carols).

De samenzang wordt begeleid door Bram Jaspers (orgel) en Geerhard Abma (trompet). De lezingen worden gedaan door Aalt Palland. De muzikale leiding is in handen van Jan van Dijk. Voor de bezoekers is er een programmaboekje met daarin ook de Nederlandse tekst van de liederen. De toegang is geheel vrij, wel zal er gecollecteerd worden bij de uitgang ter bestrijding van de kosten. De uitvoering duurt een uur, zodat er aansluitend gelegenheid is op de Brink de traditionele kerstzang bij te wonen.