Twenterand

Feestelijke uitreiking Akkerfonds 2020 - Coronaproof

Door de redactie

Jaarlijks keert het bestuur van Christelijk Boekenhuis De Akker en Stichting De Zaaier een deel van de winst uit via het Akkerfonds aan goede doelen uit Twenterand en omgeving, voor nieuwe initiatieven op het terrein van Evangelisatie en Diakonaat. Op maandag 29 en dinsdag 30 juni zijn op feestelijke wijze de cheques aan de vertegenwoordigers van de 28 goede doelen overhandigd. Dat gebeurde coronaproof: in zes verschillende sessies met elk vier of vijf goede doelen.

De vrijwilligersorganisaties zijn onderverdeeld in vier categorieën: jongerenactiviteiten, evangelisatie, werelddiaconaat en plaatselijk diaconaat. De vertegenwoordigers van de goede doelen vertelden elkaar kort waar ze zich precies voor inzetten en het bestedingsdoel van de bijdrage uit het Akkerfonds. Geweldig om te horen dat zoveel vrijwilligers in Twenterand en omgeving op verschillende terreinen hun inzet tonen: plaatselijk, voor binnen- en buitenland. Er is een grote diversiteit aan betrokken vrijwilligers en projecten: Muskatlon, jongerenprojecten, hulp aan daklozen, Manna Happy Kids, Dabar Berkenven, World Servants Wierden, vakantiebijbelweek, materiaal voor evangelisatie, muzikale projecten, divers studiemateriaal, clubwerk, diaconale hulp en ondersteuning van gezinnen en alleenstaanden in Oost Europa,de bouw van een opvanghuis voor straatkinderen, ontmoeting met een Turks/Nederlandstalige pioniersplek, Interkerkelijke bijeenkomst voor geloof en voetbal, creatieve activiteiten en Bidden langs het Kanaal. De bijdragen zijn in dankbaarheid aanvaard en worden komend jaar projectmatig benut. Na het uitdelen van de cheques zijn er per uitreiking foto's gemaakt en werd onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat en ervaring uitgewisseld.

Vooral dankzij de inzet van de ruim 60 vrijwilligers die werkzaam zijn in De Akker en goede klanten is het mogelijk om jaarlijks een deel van de winst te investeren in diaconaat en evangelisatie.