Hardenberg

Extra maatregelen in Overijsselse aanpak coronacrisis

Door de redactie

Aanvullend op de noodhulp van het Rijk en de vele acties die provincies al in gang hebben gezet, stellen Gedeputeerde Staten van Overijssel een aantal extra maatregelen voor in de aanpak van de coronacrisis. Op de korte termijn wil het college noodmaatregelen treffen voor het openbaar vervoer en de culturele sector. Daarnaast wil het ondernemers en instellingen helpen om deze periode door te komen door het werken aan verdere digitalisering en andere slimme oplossingen in de 1,5 meter samenleving te stimuleren.

Voor cultuur en het openbaar vervoer stellen Gedeputeerde Staten (GS) voor om middelen uit de risicoreserves te halen. De culturele infrastructuur in Overijssel is van groot belang en is hard geraakt de afgelopen maanden. Zeker tot eind dit jaar heeft de sector nog fors nadeel door alle maatregelen in het kader van de 1,5 meter afstand. GS stellen voor om in totaal 3,4 miljoen euro aan noodmaatregelen voor cultuur beschikbaar te stellen.

Ook het openbaar vervoer is hard getroffen door de coronacrisis. De dienstregeling was de afgelopen periode voor de helft geschrapt met daarbij een heel laag aantal reizigers. Vanaf juni rijdt het openbaar vervoer weer op volle kracht, maar ligt het percentage reizigers nog steeds laag. Voor de provincie is de inschatting dat alleen al in 2020 zo'n 11 miljoen aan reizigersopbrengsten uit het openbaar worden misgelopen. Dit bedrag kan de komende jaren nog oplopen. Met het Rijk zijn overleggen gaande over financiële compensatie.

Overbrugging naar de periode van herstel

Het college stelt voor om in totaal 3,3 miljoen euro beschikbaar te stellen vanuit het Stimuleringsfonds voor verschillende overbruggingsmaatregelen. De maatregelen moeten ondernemers en instellingen helpen om de komende periode, waarin de 1,5 meter leidend is, door te komen. Voor de vrijetijdssector betekent dit bijvoorbeeld het digitaliseren van routes en meten van drukte. Op het gebied van mobiliteit stimuleert de provincie inwoners om meer gebruik te maken van fiets en taxi's of deelauto's. Vanuit de verschillende 'taskforces' op het gebied van cultuur en (vrijetijds)economie zullen de komende tijd nog meer voorstellen volgen, daarvoor is een flexibel budget van 2 miljoen euro beschikbaar.

Op woensdag 1 juli vergaderen Provinciale Staten over het voorstel. In het najaar komt het college met een voorstel voor maatregelen die gericht zijn op het herstel.