Twenterand

Eenzaamheid komt voor bij mensen zoals jij en ik

Door de redactie

Eenzaamheid is een veelal verborgen probleem. Het is namelijk lang niet altijd aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig over gepraat. Maar aangeven dat je je eenzaamheid voelt is belangrijk en niet uniek. Het komt namelijk voor bij jong en oud, bij mensen zoals jij en ik. In die zin hoort het bij het leven, maar het is wel naar. En je kunt er wat aan doen. Ook als je iemand kent in jouw omgeving waarvan je een sterk vermoeden hebt dat degene eenzaam is.Medio september 2019 wordt ME geopend. Dit Meldpunt Eenzaamheid is zowel fysiek als telefonisch bereikbaar voor alle inwoners en professionals in Twenterand via de zorginformatie•punten in de vier kernen.Tegelijkertijd wordt de website ME gelanceerd met allerlei informatie over eenzaamheid. In deze krant komen we hier te zijner tijd op terug.

Sylvia Hollander, sociaal werker ZorgSaam Twenterand: "Eenzaamheid is niet alleen dat degene niets onderneemt, bijvoorbeeld geen deelname aan activiteiten. Het kan ook een gevoel zijn. Een gevoel van dat je er niet bij hoort in je omgeving. Jongeren, maar ook ouderen, kunnen soms heel veel vrienden hebben maar zich toch eenzaam voelen. We wilden eenzaamheid een gezicht geven in Twenterand."

Daarom is ZorgSaam Twenterand in 2017 gestart met het project 'Samen tegen eenzaamheid'. Deze noodzaak werd nog eens extra duidelijk uit de gezondheidsmonitor van de GGD, want daaruit bleek dat 2.400 inwoners vanaf 65 jaar en ouder zich in meer of minder mate eenzaam voelen in Twenterand. Hou ouder men wordt des te eenzamer men zich voelt. "Heel vaak is de gedachte: 'hier' gebeurt het niet dat mensen, bij overlijden, al dagen lang in huis liggen. Maar ook 'hier' gebeurt het hoor. Mensen die geen kinderen hebben, niet mobiel zijn, laaggeletterd of niet willen deelnemen aan activiteiten lopen grotere kans om eenzaam te worden", aldus Sylvia Hollander.

Via fondsenwerving is financiële steun ontvangen van het VSB Fonds, Provincie Overijssel, ZorgSaam Twenterand Projecten en het Oranje Fonds. Gezien het beschikbare geld ging de prioriteit richting 65 jaar en ouder, maar jongere doelgroepen werden niet uitgesloten.

Vier aanbevelingen

Eind vorig jaar werd het project afgerond. De conclusies leiden tot een viertal aanbevelingen. Zo zal het aanbod voor ouderen gevarieerder moeten worden en meer gericht moeten worden op diverse doelgroepen. "Eén van de dingen die erg belangrijk is voor ouderen is het Seniorweb. Seniorweb zorgt er voor dat ouderen wegwijs worden in de digitale wereld. Tegenwoordig gaat bijna alles digitaal. Als je dit niet kunt, kan het zijn dat je je sociale contacten verliest en eenzaam wordt", vertelt Sylvia.

Andere aanbeveling: lokaal een meldpunt eenzaamheid oprichten met als doel dat inwoners van de gemeente Twenterand, zoals familie, buren en kennissen en professionals in staat zijn eenzaamheid te herkennen, te benoemen en in actie komen. "Om eenzaamheid te herkennen is zowel de input nodig van professionals in de zorg en welzijn als van de inwoners. Dit hebben we in september in orde te hebben, want dan wordt het Meldpunt eenzaamheid [kortweg: ME] gelanceerd."

Sylvia Hollander en haar collega Discha Langeler worden opgeleid om vrijwilligers en professionals te trainen om eenzaamheid te herkennen. Deze opleiding wordt gegeven door drs. W. Oldengarm. "Zij is gespecialiseerd in het thema eenzaamheid. Zij gaat ons leren hoe we eenzaamheid kunnen signaleren en hoe we dit gezamenlijk kunnen aanpakken."

Daarna wordt deze kennis overgedragen aan een aantal vrijwilligers binnen ZorgSaam Twenterand, die als organisatie overigens een totaal van 550 vrijwilligers telt! "Drs. W. Oldengarm gebruikt zogenoemde signaleringskaarten en dit wordt na de opleiding in praktijk gebracht. Deze signaalkaarten maken onderscheid tussen een 'lichte signalenroute' en een 'niet pluis route'. Na het signaal kunnen eventueel professionele organisaties ingeschakeld worden en zal maatwerk aangeboden worden."

Hollander vervolgt: "Het signaleren is het belangrijkst. Als er een signaal is kunnen verdere stappen ondernomen worden. We hopen op deze wijze de eenzaamheid te verminderen in de gemeente Twenterand. Het moet toch niet mogelijk zijn dat iemand eenzaam is!? Daar gaan we voor", vertelt Sylvia enthousiast.