Twenterand

Een goed leven met Dementie?

Door de redactie

Het Alzheimer Café Twenterand houdt op woensdag 3 juli weer een thema-avond. Het onderwerp die avond is: Een goed leven met Dementie? Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden in gemeente Twenterand. Op 3 juli verzorgt Gerry Franssen de avond. Zij is cliëntadviseur.

De aandacht gaat deze avond uit naar de impact die de diagnose dementie heeft op je leven. Maar niet alleen in negatieve zin! We kijken ook naar de mogelijkheden die er nog zijn. Hoe kunnen mensen met dementie nog vitaal blijven en zoveel mogelijk meedoen in de samenleving!

Een belangrijke boodschap is: "Denk in wensen en kansen en probeer je niet alleen op de beperking te richten."

U krijgt mogelijk inspiratie door de verhalen en de tips, al zal dat lang niet één op één over te nemen zijn. De behoefte en dus ook de oplossing verschilt per persoon.

Laten we vooral samen in gesprek gaan over dit thema!

Onbegrepen gedrag

Tijdens het Alzheimer Café op 22 mei was er een overweldigende opkomst. Psychologe Nienke van Buuren heeft aan de hand van een verhelderende PowerPoint verteld wat in het brein gebeurt wanneer er sprake is van alzheimer. Ze heeft gesproken over moeilijk verstaanbaar gedrag, hoe de mensen in de naaste omgeving daar op kunnen aansluiten. Er kwamen een aantal vragen van de bezoekers. We kunnen terugzien op een geslaagde avond.

De continue zorgbehoefte kan de dagelijkse verzorging van de partner met dementie heel zwaar maken. Tijdens deze themabijeenkomst van het Alzheimer Café kunnen mantelzorgers hun ervaringen delen. 'Het uitwisselen van ervaringen werkt stimulerend en inspirerend', aldus een mantelzorger. Alle denkbare combinaties van paren, zoals ouder-kind, vriendin-vriendin, buurvrouw-buurvrouw of anders zijn van harte welkom.

Het Alzheimer Café vindt plaats op 3 juli in de Baalderborg Tijehof, Tye 1 De Ham. Inloop vanaf 19.15 uur en de start is om 19.30 uur. We sluiten de avond om 21.30 uur af.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Stroot van Evenmens Twenterand via: astroot@evenmens.nl of telefoonnummer: 0546-898372

Meer informatie is te vinden op onze website: www.evenmens.nl.