Twenterand

Echtpaar Steensma-Terpstra 60 jaar getrouwd

Door de redactie

Het echtpaar Steensma-Terpstra uit Westerhaar ¿ Vriezenveensewijk was maandag 29 april zestig jaar getrouwd. Om hen met dit heuglijke feit te feliciteren bracht burgemeester Van der Kolk het diamanten echtpaar die dag een bezoek.

Pieter Steensma is geboren op 9 februari 1932 in Barradeel. Zijn echtgenote, Johanna Steensma-Terpstra is geboren op 14 september 1935 in Lollum. De heer Steensma heeft op 29 april 2004 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Op 29 april 1959 is het paar getrouwd in de gemeente Wonseradeel.