Twenterand

Dunning in Zandstuvebos

Door de redactie

In natuurterrein De Zandstuve bij Vroomshoop, rondom het Aquapark en langs de Vroomshoopseweg, worden de bossen gedund. Komende maand starten de werkzaamheden.

Matthew Hull

Bij dunning worden bomen gekapt zodat de overblijvende bomen meer ruimte krijgen om te groeien en er meer licht op de bodem kan komen. Dat is goed voor de variatie aan jonge bomen, struiken en kruiden. En hoe groter deze variatie, hoe aantrekkelijker het bos is voor dieren om te leven en voor ons om van te genieten. De werkzaamheden vinden in de komende weken plaats. De paden kunnen tijdelijk minder goed toegankelijk zijn.

Gezonde en vitale bomen mogen blijven staan. Om deze bomen meer ruimte te geven, worden andere, vaak kleinere bomen, weggekapt. Soms worden ook groepen bomen weggehaald waardoor er mooie open plekken ontstaat. Bomen die voor onveilige situaties zorgen voor bezoekers van het natuurterrein of in verband met verkeersveiligheid worden ook verwijderd. Als een boom geschikt is als nestboom voor vogels en vleermuizen blijft deze staan. De bomen die gekapt gaan worden zijn momenteel gemarkeerd. Om te voorkomen dat bomen worden omgehakt waar vogels of andere dieren in zitten, wordt nogmaals een controle uitgevoerd voorafgaande aan de werkzaamheden.

Samenwerking

De boswerkzaamheden worden uitgevoerd op zowel het terrein van Landschap Overijssel als op grond van de gemeente Twenterand. Door samen te werken kan er efficiënter gewerkt worden en is de hinder voor bezoekers van De Zandstuve eenmalig en van kortere duur. Door de werkzaamheden kan er eventuele geluidshinder of andere overlast optreden. De paden kunnen tijdelijk minder goed toegankelijk zijn.