Twenterand

Dorpsvernieuwing met obstakels

Door de redactie

Vriezenveen leek een spookstad te worden. De verpauperde panden rond het Manitobaplein waren velen een doorn in het oog. Het oude Rabobankgebouw staat leeg en is onveilig en het postkantoor staat zelfs al tien jaar lang leeg. Om de dorpsvisie te vernieuwen is er een nieuw woonproject gestart op de prominente postkantoorlocatie. Dit woonproject bestaat uit twaalf wooneenheden, negen woningen en drie appartementen.

Picasa

Het gebouw en de grond zijn sinds 2016 eigendom van Henk Jonker (Gelepollen BV) en Ton Plegt (Plegt Bouwgroep BV) onder de naam Manitoba Ontwikkeling BV. Henk Jonker en Ton Plegt hebben samen Manitoba Ontwikkeling BV opgericht. Het ontwerp is van GelePollen BV te Geesteren, Henk Jonker, en gevisualiseerd door Tekenburo Lesker te Almelo. Het plan wordt uitgevoerd door Plegt Bouwgroep BV te Ootmarsum. De bestemming van de locatie is gemengde bebouwing en een deel van het perceel is bestemd voor verkeersdoeleinden ten behoeve van de geplande centrumrondweg.

Van zorgwoningen naar appartementen

Henk legt uit hoe het allemaal begon: "Er zijn meerdere ontwikkelaars mee bezig geweest, maar dit kwam niet van de grond. Zelf ben ik geen ontwikkelaar, ik ben meer de ontwerper van het verhaal. Nu ben ik gepensioneerd en denk ik, 'ik moet wat doen'. Een paar keer ben ik nu in Den Haag geweest naar PostNL om die locatie te verwerven. Ze vroegen eerst idiote bedragen. Ik moest even wennen aan het prijsstelsel van Twente in vergelijking met Den Haag en uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Ik heb dit samen met Ton Plegt gedaan: samen dit terrein gekocht en samen een BV opgericht, het Manitoba Ontwikkeling BV. En dan begin je ergens. Het bestemmingsplan was gemengde bebouwing. Aanvankelijk hadden wij een plan voor dertig zorgwoningen, maar ineens trok de exploitant de stekker eruit. De bouwvergunning was al aangevraagd, maar de opdrachtgever zag het niet meer zitten. Het alternatieve plan werd appartementen en woningen, om er iets leuks van te maken. We zijn hier nu anderhalf jaar mee bezig en het gaat goed. Op twee na zijn alle woningen verkocht en ook op die twee is er al een optie".

Bestemmingplan nu probleem met de gemeente

Henk Jonker en Ton Plegt steken hun nek uit om iets moois te bouwen in Vriezenveen maar ze lijken nu te worden gedwarsboomd door de gemeente Twenterand. "We hebben ons exact aan het bestemmingsplan gehouden. De bouwvergunning gaf geen enkel probleem maar over ons terrein is ook een zuidelijke route, een openbare weg gepland. Ook dat is formeel in het bestemmingsplan vastgelegd. De gemeente wil nu deze weg niet meer aanleggen. En wij vinden eigenlijk dat wij geen openbare weg moeten aanleggen, zo'n ruime ontsluiting. De gemeente moet dit doen. Dit punt komt nog in de raad ter sprake", vervolgt Henk.

Frustraties

De weg waar het om gaat is de Kruisingastraat. Deze weg is aangelegd toen de supermarkt er kwam. Supermarkt Lidl gaat uitbreiden, dus wordt de weg verlengd. Alleen heeft de gemeente besloten dat de Kruisingastraat eindigt waar ook de toekomstige uitbreiding van de Lidl eindigt. Dit leidt tot frustratie bij Henk Jonker en Ton Plegt. "Het gaat om een heel klein stukje weg dat de gemeente nog moet aanleggen". Het euvel is ook al neergelegd bij het verkeersbureau en ook zij vinden dat dit een gewenste route is.

Onlogische weg

Ondertussen heeft Manitoba Ontwikkeling BV een brief gestuurd naar de gemeente Twenterand met uitleg waarom de gemeente de Kruisingaweg moet verlengen. "We wachten op antwoord. De bewoners moeten gebruik kunnen maken van een weg. Maar dan is er nog geen verbinding met de rest. Het is nu geen logische weg zoals die nu begaan moet worden. De gemeente geeft niet echt een reden aan, alleen het financiële kostenplaatje. Maar die twaalf woningen leveren ook OZB-belastingen op en die mensen moeten ook rioolbelasting betalen. Dat brengt juist structureel geld in het laatje", aldus Henk Jonker. "De bouw gaat door. De weg is een ander probleem. En als de gemeente er een andere bestemming aan gaat geven zodat er geen weg komt, gaan we hiertegen uiteraard bezwaar maken. En als het niet anders kan dan stappen we naar de bestuursrechter in Den Haag".