Twenterand

Diaconale zondag

Door de redactie

De Diaconale zondag wordt gehouden op de zondag die het dichtste bij Wereldarmoededag is op 17 oktober. Op 18 oktober is de Diaconale Zondag in Twenterand met als thema: 'Delen in vrijheid'.

"Wij zijn niet de redders van deze wereld. Wij mogen er gelukkig op vertrouwen dat God alle dingen nieuw maakt. Maar we dragen wel verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzes. Wat wij eten, waar we ons mee kleden en hoe we vakantie vieren heeft invloed op de vrijheid van anderen soms in de vorm van uitbuiting en misbruik. We aanvaarden daarom ieder mens als familie, als een broer of zus. Dat bepaalt hoe we kijken naar mensen die we niet persoonlijk kennen. Het zijn onze broers en zussen die in Myanmar in de kledingindustrie werken. Het zijn onze broers en zussen die mijn pakketje tot aan de voordeur brengen. Hoe beïnvloedt mijn manier van leven die van hen? Hoe kan ik hen recht doen?", laat de organisatie van de diaconale zondag weten.

In Twenterand is al enige jaren een Diaconaal Platform Twenterand (DPT) actief, waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de maatschappelijke stichtingen- Manna, Waypoint, BOOT, Steunfonds Vluchtelingenwerk, Leergeld en Voor Elkaar- zetten zij zich in voor de kwetsbare medemens dichtbij, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de mensen hier in Twenterand. Voorbeeldproject: Juli 2020: 224 vakantietasjes voor kinderen en jongeren die niet op vakantie konden gaan in Twenterand.

Bij diaconie wordt vaak gedacht aan goede doelen ver weg. Maar het is een kerntaak van de kerk om zorg te dragen voor de medemens. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Hulp bieden aan wie geen helper heeft.

Let wel het hele jaar is het Diaconaal Platform Twenterand actief met de diaconale hulp dichtbij. Hulp voor de medemens die het nodig heeft, hier in Twenterand. Het Diaconaal Platform Twenterand vraagt alle kerken deze zondag daarnaast aandacht te besteden aan het werk van de partners van het DPT, ze komen iets vertellen over hun werk tijdens de kerkdienst. In verschillende Twenterandse kerken zal er die zondag worden gecollecteerd voor het werk van de aangesloten stichtingen binnen dit Diaconaal Platform Twenterand.