Twenterand

Den Ham gaat aan het Werk met werken aan Den Ham

Door de redactie

Zo'n twintig bewogen, bevlogen en betrokken Hammenaren waren op maandagavond 1 juli bijeen onder leiding van gespreksleider Marcel van Dijk. Daar is met elkaar gesproken en gediscussieerd over onder andere leefbaarheid, werkgelegenheid betaalbare woningbouw, noaberschap, zorg, eenzaamheid, armoedebestrijding, et cetera. Na het uiteenvallen van de dorpsraad Den Ham, willen deze Hammenaren blijven werken aan hun dorp.

Het doel van de nieuw op te richten 'Den Ham groeit en bloeit groep' (de naam is nog niet bekend) is om het goede te behouden en te bouwen aan een goede toekomst, elkaar te zien staan en daar waar nodig is te ondersteunen. Noaberschap in optima forma. Alle mogelijke onderwerpen kunnen daarbij langs komen: hoe denkt men in Den Ham bijvoorbeeld over zonneparken, windmolens, et cetera, ook 'in de achtertuin'? Den Ham wil groeien, bloeien ja gewoon boeien. Zoals onlangs met een Groene Jagerproject luid en duidelijk werd gezongen: 'Den Ham dit prachtige land voor jou en voor mij'. Werken aan toekomstbestendigheid en meer. Hoe en waar staan wij over tien tot twintig jaar?

Bijeenkomst

Het is de bedoeling van de nieuwe groep om alle verenigingen en stichtingen er bij te betrekken. Daarom roepen zij verenigingen op een afgevaardigde te sturen naar de eerstvolgende bijeenkomst, op maandag 26 augustus om 19.30 uur bij v.v. Den Ham: "Kom op, doe mee laat van u horen. Op de barricades. Net als destijds voor het behoud van zwembad de Groene Jager, wat ook gelukt is om te behouden (nog steeds een groot succes). Leven in Den Ham is, wordt en blijft samenwerken aan Den Ham. Dan alleen kunnen we blijven groeien, bloeien en boeien. Den Ham doet ertoe". Wie de bijeenkomst wil bijwonen kan zich het beste even aanmelden, dat kan bij Harrie Doosje (harriedoosje53@gmail.com) of Herman Klomp (info@klompmedia.nl).