Twenterand

De Jongerraad in Twenterand stopt

Door de redactie

De Jongerenraad Twenterand bestaat al een aantal jaren en heeft moeite om te blijven bestaan. De afgelopen twee jaren stonden vooral in het teken van het zoeken naar nieuwe leden. Daarom is besloten om te stoppen met de Jongerenraad.

De Jongerenraad Twenterand is geen onderdeel van de gemeentelijke organisatie en werkte ook volledig zelfstandig. Ondanks dat er binnen de leden vele wisselingen hebben plaats gevonden is er tot nu toe altijd een goede samenstelling geweest. Zij ontwikkelden diverse activiteiten voor de jongeren in de gemeente, denk hierbij aan Keetkeur en de uitreiking van het jeugdlintje. Tegelijk met de vorige voorzitter is, in 2017, een groot deel van de leden opgestapt. De huidige voorzitter moest op zoek naar nieuwe leden. Daarnaast was de overdracht niet heel helder en moest er eigenlijk opnieuw begonnen worden. De eerste periode is dan ook vooral geïnvesteerd in kennismaken met partners en de jongeren om een goed doorstart te organiseren. Het afgelopen jaar heeft de Jongerenraad gefunctioneerd met extra ondersteuning vanuit de gemeente. Er is geïnvesteerd in structuur, contacten en een duidelijk doel. Helaas heeft dit niet geleid tot een groei van leden. Een vervolg van de Jongerenraad is dan ook niet realistisch.