Twenterand

Dáár moet tegen opgetreden worden!

Door de redactie

Toezicht en handhaving gaat in Twenterand flink uitgebreid worden. Er komen daarom meer BOA's (= Bijzonder Opsporings Ambtenaren). Om deze handhavers een vliegende start te geven vragen wij aan inwoners via een enquête waar nodig tegen opgetreden moet worden?

Vorige week werden de plannen voor 2020 via de Kadernota vastgesteld door de gemeenteraad. Eén zo'n plan is dat over vijf maanden de gemeente Twenterand extra handhavers in dienst gaat nemen. Hiermee gaat eindelijk een wens van de burgemeester, de politiek en de inwoners in vervulling. Want al jaren wordt tot grote ergernis geklaagd dat er tegen bepaalde overtredingen maar niet of veel te laat wordt opgetreden. Niet zo vreemd eigenlijk, want tot nu toe is er maar één BOA in dienst. Dat worden er drie en later, na evaluatie, zeer waarschijnlijk vier.

Wat vindt u?

In de Kadernota is te lezen dat de focus wordt gelegd op controles van (grote) evenementen, naleving Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Afvalstoffenverordening en ondermijning. Maar wat vindt u? Om beter in beeld te krijgen wat bij inwoners leeft heeft GBT een korte enquête opgezet. Invullen kost slechts één minuut van uw tijd. De enquête kan ingevuld worden tot en met vrijdag 26 juli en is te vinden via www.enquetesmaken.com/s/7d433c5. GBT zal de resultaten van dit onderzoek overhandigen aan de burgemeester, zodat zij er als verantwoordelijke mee aan de slag kan gaan.