Twenterand

Coronavirus geconstateerd bij bewoner locatie De Weemelanden

Door de redactie

Een bewoner van woonzorgcentrum De Weemelanden in Vriezenveen, afdeling Peddemors, is op 31 maart positief getest op het coronavirus. Omdat de verpleeghuisbewoner milde klachten had, is deze op 31 maart getest op het coronavirus. Dinsdagavond werd bekend dat de verpleeghuisbewoner het coronavirus bij zich draagt. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat andere bewoners van deze afdeling corona-gerelateerde klachten hebben. De familieleden van de betreffende bewoner zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

De betreffende verpleeghuisbewoner wordt sinds de verdenking op het virus volgens protocol verzorgd. Dit betekent dat de bewoner bij wie het virus is aangetroffen in het eigen appartement in isolatie is geplaatst. De bewoner mag alleen bezocht worden door een vaste groep van zorgmedewerkers en artsen, die beschermende kleding dragen. De maatregel blijft van kracht totdat de bewoner 24 uur aaneengesloten klachtenvrij is.

TriviumMeulenbeltZorg

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2400 medewerkers en 1600 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woonzorgcomplexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk. Cliënten en naasten waarderen deze persoonlijke zorg in 2019 met een 9.1, daarmee behoort TMZ tot de top tien beste verpleeghuisorganisaties in Nederland.