Hardenberg

Corona-informatie in begrijpelijke taal

Door de redactie

De overheid, organisaties en media verspreiden veel informatie over het coronavirus. Er zijn echter 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Voor deze laaggeletterden is de informatie over het coronavirus veel en moeilijk. De stichting Lezen en Schrijven bundelt daarom begrijpelijke informatie voor laaggeletterden op haar website.

Veel mensen hebben vragen over de maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus. Ook zijn veel overheden, bedrijven, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties op zoek naar informatiemiddelen voor hun burgers, klanten en medewerkers. Op lezenenschrijven.nl/corona staat een overzicht van informatie in begrijpelijke taal. Zoals de video-animaties: 'Wat te doen bij coronavirus?' en 'Wat is 1,5 meter?' Ook geeft de website een overzicht van informatie aan laaggeletterden door andere organisaties. Bijvoorbeeld de gezondheidsadviezen van expertisecentrum Pharos in begrijpelijke taal, en hun woordenlijst met uitleg van moeilijke woorden rondom het coronavirus. Ook uitleghulp Steffie legt informatie op een eenvoudige manier uit. Op de site staan ook links naar posters, flyers en video-animaties. Iedereen kan de materialen downloaden en gebruiken.

Lesmateriaal

Ook zet de stichting zich ervoor in dat laaggeletterden tijdens de coronacrisis kunnen blijven leren. Op lezenenschrijven.nl is daarom ook lesmateriaal verzameld, evenals en tips verzameld voor het (online) begeleiden van cursisten. Dit is voor vrijwilligers en docenten, die laaggeletterden begeleiden. Voor cursisten is het voortzetten van de lessen essentieel. Zo blijven ze doorleren en is er minder kans dat ze stoppen. Ook is het contact met hun begeleider en medecursisten belangrijk. Veel laaggeletterden vinden leren lastig en missen digitale vaardigheden om goed om te gaan met online lesprogramma's. De stichting zorgt daarom dat vrijwilligers en docenten via licenties toegang hebben tot online lesmateriaal via Oefenen.nl. Zodat zij hun lessen en contact met cursisten online en telefonisch kunnen voortzetten.