Twenterand

Collecte voor Oost Europa

Door de redactie

Normaal gesproken zouden in deze week de collectanten van Stichting Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen collecteren in Vriezenveen en Aadorp. Vanwege de coronapandemie gaat de collecte nit door, maar vindt u een flyer in de brievenbus waarin wordt uitgelegd hoe u de stichting kunt steunen.

De coronacrises heeft ons normale leven doorkruist en van vele zekerheden, onzekerheden gemaakt. Zo ook in Roemenië, waar velen al geen werk en dus geen geld hadden en vele jongeren eveneens thuis zaten, in de hoop op betere tijden. Helaas zette ook hier corona een dikke streep door die hoop. Zodra het weer mogelijk is, hoopt de Stichting Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen daar wat aan te doen door middel van hun hulptransporten. Op dit moment wordt reizen naar deze landen sterk afgeraden en naar sommige landen is dat zelfs onmogelijk omdat de vrijwilligers niet worden toegelaten.

Wat wel kan is financiële steun geven. Nu al worden de verschillende dorpen financieel ondersteund! De plaatselijke diaconale commissies en humanitaire stichtingen verzorgen met deze steun voedselpakketten en medische hulp aan de armste inwoners. Omdat de hulptransporten geheel stilliggen en de stichting alleen financiële steun kan verlenen is uw hulp des te harder nodig. Helpen kan door een bedrag over te maken naar bankrekening NL 07 RABO 0368 8448 54 t.n.v. St. Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen o.v.v. H.a.H. collecte 2020. Alvast namens de mensen in Oekraïne, Roemenië en Hongarije hartelijk dank.