Twenterand

Collecte Hersenstichting

Door de redactie

Van 27 januari tot en met 1 februari vond in de gemeente Twenterand de Hersenstichtingcollecte plaats.

Maartje Brockbernd

Er zijn veel collectanten op pad geweest om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft ruim 10.000 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting wil iederen hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.