Twenterand

CMK Vriezenveen huldigt vijf trouwe leden

Door de redactie

Dinsdag 18 februari hield het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen zijn jaarvergadering in de suite van de Grote Kerk. Herman Waanders, tweede voorzitter heette de 38 aanwezige leden van harte welkom. De jaarverslagen werden doorgenomen.

De secretaris, Frits Bom, en de penningmeester, Ben Bramer, hadden hun taak naar behoren verricht volgens de vergadering. Gert Post (voorzitter), Wim Bisschop en Hans Bolk traden af als bestuurslid en stelden zich niet herkiesbaar. Gerrit Lemans, vroegere voorzitter, toonde zich bereid het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen.

Jubilarissen

Vijf koorleden vierden een jubileum. Henk Eshuis, eerste tenor, zingt al 60 jaar het hoogste lied. Hij was 18 februari niet aanwezig omdat hij deze dag 80 jaar is geworden. Gerard Smelt, eerste bas, is 25 jaar lid van het koor. Door omstandigheden kon hij niet aanwezig zijn.

De drie aanwezige jubilarissen kregen een speld uitgereikt. Mannes Makkinga, eerste bas, en Jos Kobes, tweede bas, kregen vanwege hun 40- jarig lidmaatschap een gouden speld. Henk Overweg,eerste bas, tenslotte vierde zijn 25-jarig jubileum en kreeg de zilveren speld. Voor de echtgenotes waren er prachtige bloemstukken.

Drie concerten

Het CMK viert dit jaar zijn 100e verjaardag met drie concerten. Op zaterdag 18 januari heeft CMK samen met de Vriezenveense Harmonie, die dit jaar ook 100 jaar bestaat, een groot nieuwjaarsconcert gegeven. Op 17 april wordt er een voorjaarsconcert gehouden. Naast CMK Vriezenveen verlenen CMK Vroomshoop, Vocaal Ensemble Twenterand en Mannenkoor Eintracht Schüttorf hun medewerking. Op 18 september wordt het jubileumconcert gegeven. Jan Vayne en oud-dirigent Dick Huzen onder andere zullen acte de présénce geven.

Op de foto de aanwezige jubilarissen met hun eega's. Links: Mannes Makkina, midden: Jos Kobes, rechts Henk Overweg.