Hardenberg

ChristenUnie wil duidelijkheid over kleine gasvelden

Door de redactie

De verwachtingen zijn uitgekomen. Op het moment dat de gaskraan in Groningen dicht gaat, treedt het waterbedeffect op, dit houdt in dat andere velden, de kleinere, meer gas winnen. Statenlid Sybren Stelpstra van de ChristenUnie Overijssel sluit aan bij de berichten die door, onder andere, de regionale omroepen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel verspreid worden.

Anko Zwerver Urnuslaan 2 7771 EV

Omdat de kleinere gasvelden tot nu toe minder in de aandacht stonden dan de gasvelden in Groningen, richten gaswinningsbedrijven zich nu op deze kleinere velden. Zoals het lijkt zijn ze die velden versneld aan het uitputten. Stelpstra realiseert zich heel goed dat allerlei vergunningen dit mogelijk maken. Het heeft volgens hem dan ook weinig nut daar allerlei procedures tegen te starten. "Dan loop je achter de feiten aan", zijn de woorden van het statenlid.

Wel wil hij een aantal dingen waarborgen, bijvoorbeeld een betere communicatie. "Ook in dit geval is het vreemd dat we de signalen weer via de pers moeten horen. Dat werkt geruchtvorming in de hand, levert onrust op en is door het ontbreken van feiten weinig transparant, want wààr vindt dit nu precies plaats en in wèlke mate"?

Volgens Stelpstra is het de taak van de gaswinners om goed te communiceren met de inwoners binnen het gebied. "De gaswinners zitten nog steeds in hun 'technisch denkframe' en hebben weinig oog voor het maatschappelijk vraagstuk". Hij pleit voor het versneld afronden van een schadeprotocol voor kleine gasvelden, een goed monitoringssysteem voor bodembeweging en daling. Verder wil hij garanties voor het versneld opruimen van de te sluiten velden. Dat opruimen betekent volgens hem dat putten goed afgesloten worden en de grond schoon wordt achtergelaten. Het ministerie moet volgens hem vaart maken. "De gaswinners zijn ons te snel af, ze hebben een beter tempo dan het ministerie. Die komen met achteraf-maatregelingen. De voorkant moet beter afgedekt worden. Ik pleit al sinds 2016 voor een schadeprotocol en dat is er nu voor Groningen, maar nog steeds niet voor de kleine velden. Het kan toch niet waar zijn dat de inwoners daar niets voorstellen. We pleiten voor een algemene maatregel, met gelijke rechten". Vanwege het zomerreces van Provinciale Staten valt er nu weinig actie te verwachten. "Niettemin kunnen we alvast ìets doen", zegt het ChristenUnie Statenlid. "Samen met Friesland, Groningen en Drenthe kunnen we een vuist maken tegenover de minister. Het gaat om een kwart van Nederland, weliswaar ver van Den Haag verwijderd, maar we willen niet met nieuwe lasten en risico's worden opgezadeld. Laat ze maar op de stoep gaan staan bij het ministerie". Stelpstra sluit af met de woorden: "dit kunnen ze toch niet negeren?"