Hardenberg

CDA-vechtstromen: hoop & perspectief in begroting

Door de redactie

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen voor de Begroting 2020 van het Waterschap Vechtstromen spreekt CDA-fractievoorzitter Freek Ensink over Hoop & Perspectief voor de komende bestuursperiode 2019-2023. Na de recente Waterschapsverkiezingen, de formatie van het Dagelijks Bestuur en de oriënterende voorbereidingen is het nu zaak om weer voluit aan het werk te gaan, zeker gezien de verschillende problematieken die spelen rondom droogte, stikstof en PFAS.

CDA-Vechtstromen ziet de Begroting 2020 als een overgangsbegroting vanuit de vorige bestuursperiode naar de nieuwe insteek van het overeengekomen bestuursakkoord voor een Blauw-Groene koers. Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de waterkwantiteit in de Twentse delen van Vechtstromen , waar water aanvoer niet of nauwelijks mogelijk is. CDA Vechtstromen vraagt om concrete initiatieven om burgers en betrokken partijen in te zetten bij het stimuleren van vasthouden van water, bv door het invoeren van de regenton en het bevorderen van meer groene ruimte in bebouwd gebied. Rondom de energietransitie en de aanleg van installaties voor zonne-energie dringt CDA Vechtstromen aan op aanvullende regionale samenwerking, ook in Euregio verband. Voor huisvesting en investeringen in ICT kiest de CDA-fractie voor daadkrachtige besluitvorming in goed overleg met de direct betrokken medewerkers zowel in buitendienst als op kantoor. Kritische kanttekeningen worden geplaats bij tariefontwikkeling en verhogingen voor de agrarische sector en eenpersoons huishoudens, ondanks de toegevoegde uitleg. CDA Vechtstromen herkent zich in de hoofdlijnen van de voorgestelde begroting en stemt hiermee in, met dank aan de organisatie voor de goede leesbaarheid en de verzorgde uitleg.