Twenterand

CDA Twenterand maakt zich zorgen om de brandweer

Door de redactie

De CDA in de gemeente Twenterand maakt zich zorgen om de nieuwe EU-regels rondom de inzet van de vrijwillige brandweer.

Als gevolg van de Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst moeten worden genomen. CDA heeft de veiligheid van de inwoners hoog op de agenda staan en zijn betrokken bij al deze vrijwilligers. De brandweer in de gemeente Twenterand bestaat uit 350 betaalde krachten en 850 vrijwilligers. Het CDA maakt zich dan ook grote zorgen en vraagt het collega van B en W of zij op de hoogte zijn van de nieuwe EU-regels? En hoe het contact is met de veiligheidsregio en de brandweer in de Gemeente Twenterand. Verder vraagt het CDA aan het college of het noodzakelijk is om maatregelen te nemen, zo ja welke maatregelen? En of er dan nog wel kan worden voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de brandweer om goede brandweerzorg te leveren.