Twenterand

Brandweerexpositie: oudgedienden vertellen

Door de redactie

De brandweer Vriezenveen is een hecht team, dat heeft Bert Sluijer ervaren tijdens de voorbereiding van de expositie '650 jaar brandweer' in Vriezenveen in het Historisch Museum. De expositie is er te zien sinds begin april en blijft nog tot eind september.

Bijzondere voorwerpen in de expositie zijn een originele brandspuit uit 1880 die naar alle waarschijnlijkheid in 1905 dienst heeft gedaan bij het blussen van de grote brand in Vriezenveen, waarbij het halve dorp werd verwoest. En een handgeschreven ooggetuigen verslag van 11 pagina's over die brand. Er staat een 'brandweerfiets' en andere oude uitrustingstukken, en een groot blok weggeslingerd beton uit de vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000, waarbij de brandweer Vriezenveen assistentie verleende. Er zijn verhalen en foto's van het duikteam en van het team dat helpt bij zware ongevallen, bijvoorbeeld op de N36. Bert Sluijer heeft tijdens de voorbereiding van de expositie vele bijzondere verhalen gehoord en die verhalen zijn meegenomen in de expositie.

Die verhalen krijgen bovendien op 28 augustus extra aandacht als drie oud-brandweerlieden ze persoonlijk zullen toelichten in een lezing met fotopresentatie op het Historisch Museum. Brandweer zijn is een emotioneel vak. Vaak maken de leden heftige dingen mee. Dat is ook de reden dat de brandweer na het uitrukken kan napraten in het 'bluscafé' dat na de laatste verbouwing van de brandweerkazerne daar aanwezig is. De drie oudgedienden zullen allerlei wederwaardigheden rondom hun vak vertellen en hopen op discussie en vragen zodat het publiek betrokken wordt en het niet alleen een informatieve, maar ook een interactieve avond wordt.

De avond begint woensdag 28 augustus om 19.30 uur met een inloop vanaf 19.00 uur. De entree is vijf euro en dat is inclusief koffie met cake, en bezoek van expositie/museum. Het museum is gevestigd op Westeinde 54. Andere thema's van het museum zijn te zien op http://museumvriezenveen.nl.