Twenterand

Boerenlandvogels in Twenterand

Door de redactie

De provincie Overijssel heeft aan de gemeente Twenterand een forse subsidie toegekend voor maatregelen voor boerenlandvogels. Het ging in dit geval specifiek om de patrijs, veldleeuwerik, ringmus en geelgors.

Verspreid in de gemeente zijn hiervoor boeren bereid gevonden een deel van hun perceel in te zaaien met een bloemrijk kruidenmengsel. Verder worden nog drie keverbanken aangelegd. Dit zijn verhoogde stroken in een akker, eveneens met kruiden maar ook met grassoorten. De bedoeling is dat deze een paar jaar achtereen zo blijven liggen. Ze zijn op een aantal plaatsen in het land aangelegd, daar waar al ervaring is opgedaan met biotoopverbetering voor patrijzen. Deze vinden hier het hele jaar door voedsel en dekking, waar vanzelfsprekend ook andere soorten baat bij hebben.Voor het komend najaar staat nog de aanleg van een aantal houtsingels gepland, ook weer voor voedsel en als schuilgelegenheid. Hopelijk blijft het niet bij een eenmalig project, maar worden deelnemers en ook bewoners enthousiast voor wat hier in gang is gezet.

Let op!

Om te kunnen volgen of de inspanningen resultaat hebben, is er een kaart met daarop alle plekken waar een kruidenrand of keverbank is gerealiseerd. Door de verspreide ligging is het niet te doen hier gericht te gaan monitoren. Maar aan iedereen die toch al graag in het veld is, wordt gevraagd regelmatig eens te kijken bij de ingerichte stroken. En dan natuurlijk alles wat het vermelden waard is even doorgeven via: wiesmetdepatries@twenterand.nl of via de KNNV: www.knnv.nl/vriezenveen/links en dan doorklikken naar: waarneming.nl. Veel plezier bij het kijken, hopelijk komen er mooie resultaten binnen!