Twenterand

Boeren als opa maar dan in een nieuw jasje

Door de redactie

In Geerdijk ligt 'Tuinderij de drie berken', op iets minder als een halve hectare grond. Op deze tuinderij verbouwen Hendrie en Henk Huiskes groente voor de directe verkoop en groentetassen. Verder houden zij varkens en kippen om zo te voorzien in eigen mestbehoefte, kringlooplandbouw dus.

Waarom boeren als 'opa' maar dan in een nieuw jasje? "We vinden de manier waarop wij eerder boerden niet meer haalbaar, bovendien is de gangbare landbouw is een grote afvalrace. Daarbij komt dat de reguliere manier van boeren niet past bij onze visie. Onze visie is produceren met respect voor de natuur. Men heeft het altijd over de kloof tussen boer en burger, wij hebben het liever over de kloof tussen boer, natuur en burger. Tegenwoordig heeft de burger weinig tot geen binding meer met de boer en de boer niet meer met de natuur, uitzonderingen daargelaten. Het is fijn om ook andere initiatieven in de omgeving te zien die beter bij onze visie passen. Ons ideaal is dat we de grond op een andere en meer gezonde manier beheren", vertellen Hendrie en Henk Huiskes.

Veel voldoening

Zij telen veertig gewassen voor de diversiteit, de gewassen ondersteunen elkaar en trekken dieren aan die meehelpen met de plaagdierbestrijding. Ze zaaien bloemenmengsels en laten ruige stukken land ontstaan dit resulteert in veel wilde bijen, vlinders en vogels. In de toekomst hopen ze ook met de varkens natuurbeheer uit te gaan voeren voor de verjonging van bos, zo gaan natuur en landbouw perfect hand in hand. "Zo kunnen wij de natuur dus gebruiken voor kleinschalige, lokale productie en daarin staat respect voor de natuur voorop. Deze manier van boeren geeft ons veel meer voldoening dan de manier waarop wij eerder boerden. Ook door het directe contact met onze klant en de rechtstreekse waardering voor het product maakt deze manier van boeren zo leuk. Als een klant ons vertelt dat de groenten die hier vandaan komen zo vol van smaak zijn, doet dat ons boerenhart sneller kloppen".

Boer en burger

Wat betreft boer en burger richten zij zich vooral op de directe verkoop van producten aan de consument. "Zo houden wij het betaalbaar en kunnen we op een kleinere schaal een boterham verdienen. Wij doen dit in de vorm van groentetassen, dit is een soort abonnement waarbij je iedere week een tas krijgt met een viertal groenten van het seizoen, aangepast op het aantal personen in je huishouden. Ook hebben we vleesverkoop in de vorm van vleespakketten. Dit vlees is afkomstig van onze eigen Husumer varkens. Verder hebben we nog een kar aan de weg voor losse verkoop van groente en eieren. Als we deze manier van boeren willen uitbouwen, hebben we mensen nodig die onze producten kopen. Op die manier helpt de burger de boer zo goed mogelijk met de natuur om te gaan.

Sinds dit seizoen hebben we een tuinbouwbedrijf en telen wij groenten op een verantwoorde manier. We telen een groot assortiment groenten, zonder chemische gewasbescherming en kunstmest. Eigenlijk gaan we weer voor een gemengd bedrijf net als vroeger, maar dan met de kennis van nu. Door de combinatie van tuinbouw met varkens en kippen is dit goed mogelijk. Helaas is het met de huidige regelgeving en grondprijs niet mogelijk om onze hele kringloop te sluiten. Hopelijk in de toekomst wel!

Husumervarken

"Wij zetten ons verder volop in voor het behoud van zeldzame rassen en hoe kun je die beter behouden dan door ze te gebruiken voor landbouw, waar ze uiteindelijk voor gemaakt zijn. Het varkensras waarmee wij fokken is het Husumer varken, dit varken is een verrijking voor het streeklandschap. Met hun mooie lakenvelder aftekening is het een sober ras met een prachtige kwaliteit van vlees. Maar Husumer is uit de gratie geraakt omdat ze niet meer in de intensieve varkenshouderij passen. De varkens krijgen hier de ruimte om te grazen en te wroeten, en dat proef je ook in het vlees. Onze kippen krijgen de ruimte, we houden zo'n 100 leghennen die beschikken over een vrije uitloop. Hieraan kun je zien dat het dierenwelzijn bij ons hoog in het vaandel staat".

Bent u nieuwsgierig geworden neem dan een kijkje op onze website www.tuinderijdedrieberken.nl of kom langs bij de kar aan Kolenmieten 6 te Geerdijk.