Twenterand

Bodycams voor BOA's

Door de redactie

De PVV Twenterand is een voorstander van dat BOA's zich uit rusten met bodycams.

"Gezien de tijd waarin we zitten met corona, door de verhuftering van de maatschappij en vanwege de structurele overlast op plekken in Twenterand door jongeren, zien wij de bodycams als een welkome aanvulling voor onze BOA's. Wij geloven ook dat de bodycams de-escalerend zullen werken. Als ook dat bodycams de veiligheid zullen vergroting van onze opsporingsambtenaren. Dit laat de heer Veltmeijer van PVV Twenterand aan het college van B en W weten. Volgend de PVV Twenterand is onlangs een pilot gestart in Hof van Twente met de bodycams. De PVV wil graag van het college weten of zij hier ook kennis van hebben genomen en wat het college van deze pilot vindt. De PVV zou graag zien dat het college beslist om ook in Twenterand de BOA"s als tijdelijke proef uit te rusten met bodycams. Wanneer het college geen voorstander hiervan is zou de PVV graag vernemen wat het college ervan weerhoudt? De PVV zou graag zien dat het college informeert bij de BOA's in Twenterand of zij hier ook positief tegen over staan.