Twenterand

BOA's voelen zich veilig

Door de redactie

Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau lezen we veelvuldig dat de gemiddelde buitengewoon opsporingsambtenaar zich niet veilig voelt bij het uitoefenen van zijn functie. En regelmatig doelwit is van fysieke en verbale agressie. Met zeer vervelende gevolgen voor hem of haar. Deze incidenten lijken toe te nemen in de huidige tijd waarin mensen worden verzocht zich te houden aan de afgekondigde maatregelen vanwege de verspreiding van het coronavirus.De Partij voor de Vrijheid wilde weten hoe het gesteld is met de veiligheid van de BOA's.in de gemeente Twenterand en heeft onlangs vragen gesteld aan het college..

In de gemeente Twenterand zijn in het jaar 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 geen incidenten geweest waarbij de veiligheid, dan wel het veiligheidsgevoel van opsporingsambtenaren in het geding kwamen laat het college van B en W van de gemeente Twenterand aan de PVV weten. De BOA's van de gemeente Twenterand beschikken over beschermende kleding. Onderdeel daarvan is een stankwerend vest en beschermende handschoenen. De BOA-domein 1 is verder uitgerust met handboeien en de BOA's domein 2 met handboeien, wapenstok en pepperspray. In de dienstvoertuigen die de BOA's gebruiken liggen mondkapjes, desinfecteermiddel en beschermende overalls. Het college van B en W van de gemeente Twenterand geeft aan dat de BOA's in Twenterand zich veilig voelen in hun werkzaamheden.

Strafbare feiten

In 2019 ging het om 99 geregistreerde strafbare feiten. Dit heeft geleid tot 39 officiële waarschuwingen, 58 boetes en twee zogenoemde 'tikverbalen' die zijn ingezonden bij het Openbaar Ministerie (waarbij de Officier van Justitie beslist over het vervolg). In de coronaperiode zijn niet alle overtredingen geregistreerd. In totaal zijn er op 5 mei 23 overtredingen in het kader van 'social-distancing'. Het betreft drie keer een HALT-verwijzing; twaalf keer boet en acht keer officiële (geregistreerde) waarschuwing.