Twenterand

BOA's uitrusten met bodycams?

Door de redactie

De fractie PVV Twenterand heeft vragen gesteld aan het college van B&W Twenterand om de BOA's in Twenterand te voorzien van bodycams.

Het college heeft kennis genomen van de pilot in Hof van Twente om de BOA's uit te rusten met bodycams. Ze zullen deze ontwikkeling met interesse gaan volgen. Het college wil eerst de uitkomsten van de pilot in Hof van Twente afwachten en zullen daarna een afweging maken of de BOA's in Twenterand ook uitgerust kunnen/moeten worden met een bodycam. Na afloop van de pilotperiode zal het college navraag doen bij de gemeente Hof van Twente. Naast de uitkomsten van de pilot in Hof van Twente zal het college ook de mening van de BOA's in Twenterand nadrukkelijk betrekken in de afweging. Het is bij de gemeente Twenterand bekend dat in steeds meer gemeenten BOA's met bodycams worden uitgerust. Het college zal geen onderzoek gaan verrichten naar de vraag om welke gemeenten het allemaal gaat en wat alle bevindingen zijn. Zij zullen zich in hun afwegingen beperken tot de (beschikbare) bevindingen van gemeenten met een vergelijkbaar profiel als Twenterand (zoals de gemeente Hof van Twente). Wanneer het college tot besluitvorming komt zal de gemeenteraad hierover geïnformeerd worden, waarbij de door het college benutte bevindingen van andere gemeenten ook vermeld zullen worden.