Twenterand

Bijna 100 Hammenaren denken mee over toekomst Brinkdorp

Door de redactie

Bijna 100 Hammenaren kwamen woensdag 6 november naar de bijeenkomst van het nieuwe platform Den Ham Doet! Naast dialoog over onderwerpen die de dorpsbewoners bezig houden, zette vice-voorzitter Erik Smelt de bestuursleden van de Dorpsraad ook in de bloemetjes. Zij werden bedankt voor hun inzet voor Den Ham in de afgelopen jaren.

De tweede dorpsbrede bijeenkomst van Den Ham Doet! was met bijna 100 Hammenaren nog beter bezocht dan de eerste, snikhete avond in augustus. "Ik zie dat als een enorme stimulans om samen met onze dorpsgenoten plannen te maken die ervoor zorgen dat Den Ham leefbaar blijft", zegt Erik Smelt namens het bestuur. "Ons brinkdorp is een fijne plek om te wonen te werken en te recreëren en dat willen we in de toekomst graag zo houden". De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over thema's als cultuur, veiligheid, levensloopbestendigheid en verenigingsleven. Het leverde een mooie dialoog op en veel ideeën. Zaken die bij wijze van spreken morgen kunnen worden uitgevoerd. Maar ook uitdagingen, die nader moeten worden uitgediept en waar een werkgroep voor in het leven moet worden geroepen. Maar er kwamen ook onderwerpen op tafel, waar inwoners of bestuursleden van Den Ham Doet! geen invloed op kunnen uitoefenen.

"De betrokkenheid van de dorpelingen is groot. En dat vinden we ook belangrijk", zegt Erik Smelt. "Vanuit bijna alle verenigingen en instanties zaten hier mensen aan tafel en dat leverde een lange lijst van concrete plannen op". Den Ham Doet! gaat er nu mee aan de slag en zal zeker een beroep doen op andere Hammenaren voor hulp en denkkracht. Ook zet Den Ham Doet! als gesprekspartner onderwerpen bij de gemeente op de agenda. "Als we alle kennis en ervaring in het dorp benutten dan gaan we samen heel ver komen".