Twenterand

Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand onherroepelijk

Door de redactie

Woensdag 16 oktober heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand, waarmee dit plan definitief is geworden. Het bestemmingsplan bestrijkt het hele buitengebied van Twenterand met uitzondering van delen rondom de Natura 2000 gebieden. Het gaat om zo'n 1400 adressen.

Wethouder Roel Koster is tevreden dat het proces hiermee is afgerond: "Er ligt nu weer een actueel plan, totdat te zijner tijd er door de Omgevingswet een omgevingsplan voor de gehele gemeente zal gaan gelden". Na vier jaar voorbereiding is in maart 2018 het bestemmingsplan Buitengebied door de gemeenteraad vastgesteld. Op dat plan is door zes personen beroep ingesteld bij de Raad van State. In twee van deze beroepszaken heeft de Raad van State aangegeven dat de bestemming aangepast moet worden. Dit moet binnen 26 weken na de uitspraak van de Raad van State gerealiseerd zijn. De gemeente Twenterand komt binnenkort met een voorstel waarin de opmerkingen van de Raad van State zijn meegenomen. Voor de andere vier personen die beroep hadden aangetekend, blijft de bestemming in stand.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.