Twenterand

Amicitia houdt speculaasactie

Door de redactie

Zaterdag 9 november gaan de leden van Amicitia van deur tot deur in Vriezenveen om pakjes heerlijke speculaas te verkopen. De opbrengst van de jaarlijkse actie is bestemd om de financiële buffer van de vereniging aan te vullen. Hieruit worden uiteenlopende projecten bekostigd. De accommodatie van Amicitia is volledig geprivatiseerd, waardoor het daarvoor geen beroep hoeft te doen op bijdragen uit de gemeentekas.

Vanaf 10:00 uur zijn vele vrijwilligers onderweg met de pakjes speculaas. Aan de inwoners van Vriezenveen de uitnodiging om met hun aankoop de club te willen steunen. Over de kwaliteit van de speculaas ontvangt Amicitia steeds weer complimenten. Amicitia dankt alle inwoners bij voorbaat voor hun deelname.